Công bố kết quả Tổng điều tra Dân số và nhà ở tại Đà Nẵng
Đăng ngày 12-09-2019 15:10, Lượt xem: 1686

Ngày 10-9, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng công bố kết quả Tổng điều tra Dân số và nhà ở trên địa bàn thành phố. Theo đó, kết quả dân số thành phố Đà Nẵng tại thời điểm 0g00 ngày 1-4-2019 là 1.134.310 người.


Điều tra dân số năm 2018 tại điểm phường Hòa Thọ Đông. Ảnh: TRƯỜNG ĐỨC

Tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nếu đề cập đến dân số Đà Nẵng trong các tài liệu, văn bản được phát hành bởi cơ quan, đơn vị thì sử dụng số liệu dân số nói trên, đồng thời ghi rõ "số liệu dân số tại thời điểm 0g00 ngày 1/4/2019 theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019".

Số liệu dân số nói trên tuân theo khái niệm "dân số" đã được mô tả trong Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia.

                                                                                                   HỒNG ÉN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác