Triển khai phong trào "Chống rác thải nhựa"
Đăng ngày 15-07-2019 15:19

Ngày 11-7, UBND thành phố ban hành văn bản số 4686/UBND-STNMT về việc triển khai phong trào "Chống rác thải nhựa". Theo đó, UBND thành phố đề nghị UBMTTQVN thành phố, các sở ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận huyện, đơn vị tổ chức thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa", nhằm tạo sự thay đổi mạnh mẽ về giảm thiểu sử dụng sản phẩm, vật dụng nhựa sử dụng 1 lần, túi nilon khó phân hủy trong cộng đồng, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hội Doanh nhân trẻ thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố, Hiệp hội du lịch thành phố, Hội nữ doanh nhân thành phố, Chi nhánh Công ty Cổ phần thương mại quốc tế và dịch vụ đại siêu thị Big C Hải Phòng tại Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ VDA Đà Nẵng (Siêu thị Co.op Mart) và các doanh nghiệp liên quan có những hoạt động cụ thể đối với phong trào "Chống rác thải nhựa", báo cáo kết quả hoạt động gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, đánh giá.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT