Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 28
Đăng ngày 15-07-2019 01:46

Tổ chức tuyên truyền lưu động “Nói không với rác thải nhựa”; Quản lý sử dụng đất của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố; Tổ chức hội nghị chuyên đề công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố; Xử lý tình hình vi phạm của xe taxi trên địa bàn thành phố; Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng…. là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 28, từ 08/7 đến 12/7/2019.

Tổ chức tuyên truyền lưu động “Nói không với rác thải nhựa”

UBND thành phố thống nhất chủ trương giao Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động “Nói không với rác thải nhựa”.

Theo đó, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chủ đề “Hát về thành phố xanh” vào lúc 19h30, ngày 13/7/2019 (thứ Bảy) và tổ chức hoạt động diễu hành xe truyên truyền lưu động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa vào lúc 7h00, ngày 14/7/2019 (Chủ nhật) tại Công viên phía Nam, bờ Tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm).

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố chủ động làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để thống nhất vị trí tổ chức, lộ trình diễu hành xe tuyên truyền và có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức; đảm bảo an toàn cho hệ thống sân khấu. Đồng thời, quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động tuyên truyền do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố tổ chức theo đúng quy định.

Quản lý sử dụng đất của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố

UBND thành phố thống nhất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, giao các Sở, ngành chỉ đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc nghiêm túc thực hiện việc báo cáo về tình hình quản lý sử dụng đất và chịu trách nhiệm về tính trung thực của báo cáo; Báo cáo và hồ sơ liên quan gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2019.

Giao UBND các quận, huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc quản lý sử dụng đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập do UBND các quận, huyện quản lý; báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên va Môi trường để báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/8/2019.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan lập kế hoạch thanh tra kiểm tra việc sử dụng đất của các đơn vị sự nghiệp công lập, báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý các trường họp vi phạm pháp luật về đất đai trước quý IV/2019.

Cùng với đó, UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính khẩn trương liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện việc chuyển sang thuê đất theo quy định trước quý III/2019. Trường hợp các đơn vị không thực hiện, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Tổ chức hội nghị chuyên đề công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn UBND các quận, huyện (Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn) tổng hợp kết quả triển khai công tác đền bù giải tỏa tại các địa phương .Trong đó nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa trong thời gian đến. Trên cơ sở báo cáo của UBND các quận, huyện, tổng hợp hoàn chỉnh và dự thảo báo cáo chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố trình Ban Cán sự Đảng UBND thành phố xem xét, báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 18/7/2019. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị, báo cáo UBND thành phố xem xét trước ngày 18/7/2019.

Cùng với đó, giao UBND các quận, huyện xây dựng báo cáo và gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/7/2019 để tổng hợp chung.

Liên quan đến tình hình vi phạm của xe taxi trên địa bàn thành phố

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Hiệp hội Taxi thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra, làm việc cụ thể đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe taxi nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông của xe taxi trên địa bàn thành phố, tình trạng từ chối phục vụ khách đi gần, thu không đúng giá cước đối với khách là người nước ngoài, thái độ phục vụ không tốt của lái xe taxi,...; báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khuyến nghị các tổ chức, cá nhân hạn chế kinh doanh trò chơi điện tử và khuyến khích các tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử kinh doanh tại các khu vui chơi giải trí tập trung; Chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh định kỳ hàng tháng cung cấp danh sách và thông tin liên quan đến doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề kinh doanh trò chơi điện tử cho Sở Văn hóa và Thể thao, Công an thành phố và UBND các quận, huyện để phối hợp quản lý. Đồng thời, tổ chức “hậu kiểm” sau khi cấp giấy phép kinh doanh và phối họp với các sở ngành, UBND các quận, huyện tổ chức thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm của các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các nhiệm vụ quản lý nhà nước về trò chơi điện tử theo chức năng; kiểm duyệt nội dung và dán tem, nhãn đối với các máy trò chơi điện tử theo đúng quy định. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử và người chơi nắm vững các quy định của pháp luật để tuân thủ trong hoạt động kinh doanh và vui chơi giải trí, yêu cầu các tổ chức cá nhân xây dựng và thông báo công khai nội quy thể lệ chơi, hướng dẫn cách chơi trên từng loại máy để người chơi biết, chấp hành. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường kỳ, đột xuất hoặc phối hợp thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm của các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử.

Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, nhất là các loại tội phạm và tệ nạn xã hội phát sinh từ trò chơi điện tử như tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cho vay lãi nặng, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, vi phạm về trật tự đô thị...

UBND thành phố cũng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Cục Quản lý thị trường thành phố và các tổ chức, đoàn thể khác chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, hệ thống thông tin của nhà trường để thông tin, tuyền truyền những tác hại của trò chơi điện tử đến các em học sinh, sinh viên để các em biết chủ động phòng ngừa và có biện pháp quản lý, giáo dục các em, không để các em sa vào các loại tội phạm và tệ nạn xã hội phát sinh từ trò chơi điện tử. 

CỔNG TTĐT TP

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT