Chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019
Đăng ngày 29-06-2019 15:27

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ THÁNG 5 NĂM 2019

Trong tháng 5 năm 2019, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và thực hiện các kết luận, chỉ đạo, giám sát của Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố; cụ thể như sau:

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình số 29-CTr/TƯ ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Thành ủy Đà Nẵng; cũng như phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội hay Nghị định của Chính phủ nhằm triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị.

Đối với việc chỉ đạo xây dựng, hoàn chỉnh nội dung, tài liệu báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp bất thường tháng 5 và kỳ họp giữa năm 2019: UBND thành phố đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 để thông qua một số nội dung như việc khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ; chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn thành phố; việc hỗ trợ chi phí điều trị Methadone...Trên cơ sở đó, chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh nội dung để báo cáo HĐND thành phố theo đúng thời hạn quy định.

Đối với việc tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố: Ngày 28 tháng 5 năm 2019, UBND thành phố đã công bố việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trên cơ sở thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND thành phố và Văn phòng UBND thành phố (Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố). Đồng thời, công bố các quyết định nhân sự lãnh đạo của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố.

Ngoài ra, căn cứ kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại Chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ 5 được tổ chức vào ngày 14 tháng 5 năm 2019, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 3485/UBND-TH ngày 28 tháng 5 năm 2019 và Công văn số 3604/UBND-TH ngày 03 tháng 6 năm 2019 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung công việc đang được cử tri thành phố quan tâm, cụ thể như sau: giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố việc quản lý tại Bãi rác Khánh Sơn, đầu tư nâng cấp trở thành Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố; giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ban quản lý dự án tham mưu UBND thành phố việc quản lý, cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố và triển khai các giải pháp chống ngập mặn nguồn nước tại sông cầu Đỏ; yêu cầu UBND các quận, huyện, các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc Quỵết định số 731/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của UBND thành phố về kế hoạch đền bù giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố và Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của UBND thanh phố về kế hoạch triển khai các công trình trọng điểm, động lực giai đoạn 2016 -2020 và công tác giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019.

Trong tháng 5 năm 2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành 05 Quyết định quy phạm pháp luật, 506 Quyết định hành chính cá biệt và 867 văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, kinh tế - tài chính, đầu tư - đô thị, nội chính - pháp chế.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 5 NĂM 2019

1. Về kinh tế

a) Hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 năm 2019 ước tăng 2,97% so với cùng kỳ 2018, lũy kế 5 tháng đầu năm 2019 ước tăng 4%, trong đó: công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 3,9%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện ước tăng 6,4%; sản xuất nước và xử lý rác thải ước tăng 19,1%; công nghiệp khai khoáng ước giảm 18,9%.

b) Hoạt động sản xuất thủy sản - nông - lâm được quan tâm chỉ đạo, hoạt động đánh bắt hải sản ổn định; sản lượng thủy, hải sản 5 tháng đầu năm 2019 ước đạt 17.032 tấn, đạt 44,3% kế hoạch năm, tăng 3,2% so với cùng kỳ 2018, trong đó khai thác thủy sản ước đạt 16.587 tấn, đạt 44,2% kế hoạch năm, tăng 3,2%. Thành phố tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi khai thác, hỗ trợ đóng mới tàu cá cho 03 chủ tàu với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng.

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố ổn định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiêm phòng Cúm gia cầm, lở mồm long móng ở trâu, bò trên địa bàn huyện Hòa Vang; đặc biệt triển khai các biện pháp nhằm giải quyết có hiệu quả hơn nữa tình trạng dịch tả lợn Châu Phi trên diện rộng.

Tập trung chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, thường xuyên kiểm tra hiện trường lâm phận quản lý, ngành chức năng đã tổ chức 57 đợt kiểm tra tại rừng, xử lý 07 vụ vi phạm hành chính, phạt tiền 18 triệu đồng, tịch thu 2,061m3 gỗ... Trong tháng, không có cháy rừng, chỉ có 05 điểm phát lửa cháy 4,96m3 thực bì lau lách, không thiệt hại tài nguyên rừng, tuy nhiên do thời tiết nắng nóng nguy cơ xảy ra cháy rừng tại thành phố Đà Nẵng ở mức báo động cấp III, có khả năng tăng lên cấp IV (khả năng xảy ra cháy rừng trên diện rộng), thành phố chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với Ban quản lý các khu di lịch sinh thái giám sát, nhắc nhở du khách lưu ý việc an toàn trong sử dụng lửa khi tham quan, du lịch tại rừng; xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy rừng.

c) Lĩnh vực dịch vụ

Tầng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 5 năm 2019 ước đạt 7.459 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 35.885 tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch năm, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tình hình thị trường tháng 5 năm 2019 ổn định giá thịt heo đã ổn định hơn, sức mua đã trở lại bình thường; nguồn cung lương thực, thực phẩm phong phú đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng đầu năm 2019 tăng 2,39% so bình quân cùng kỳ năm 2018.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 năm 2019 ước đạt 147 triệu USD lũy kế 5 tháng ước đạt 694 triệu USD, đạt 37,4% kế hoạch năm, tăng 5,8% sc với cùng kỳ năm. Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 năm 2019 ước đạt 112 triệi USD, lũy kế 5 tháng ước đạt 542 triệu USD, đạt 34,3% kế hoạch năm, tương đương cùng kỳ năm 2018.

Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc. Tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng tháng 5 năm 2019 ước đạt 808,6 nghìn lượt, lũy kế 5 tháng ước đạ 3,4 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khách quốc tế ước đạt 1,5 triệu lượt, tăng 26,6%. số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong 5 tháng đầu năm 2019 ước đạt 2,2 triệu lượt, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, khách quốc tế ước đạt 590,5 nghìn lượt, tăng 20,1%.

Hoạt động xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm và bảo vệ môi trường du lịch tiếp tục được đẩy mạnh. Thành phố chuẩn bị tổ chức chương trình “Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2019”; triển khai các nội dung trong kế hoạch truyền thông và các hoạt động phụ trợ pháo hoa DIFF 2019; tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển thị trường khách du lịch nội địa đến Đà Nẵng giai đoạn 2019 - 2020 và Kế hoạch phát triển thị trường khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng giai đoạn 2019 - 2020; tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Nhật Bản, Hồng Công, Úc; chuẩn bị tổ chức đón đường bay mới Đà Nang - Phú Quốc 4 chuyến/tuần và Thanh Hóa - Đà Nẵng 4 chuyến/tuần; tính đến tháng 5 năm 2019 có 30 đường bay quốc tế đến Đà Nẵng (17 đường bay thường kỳ và 13 đường bay thuê chuyến) với tần suất 416 chuyến/tuần và 11 đường bay nội địa với tần suất 654 chuyến/tuần.

Hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Ngành chức năng đã thường xuyên chấn chỉnh các đơn vị vận tải về việc thực hiện đúng thời gian biểu chạy xe, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe, kiểm tra xử lý các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động xe trá hình trên địa bàn thành phố.

Hoạt động thông tin - truyền thông phát triển khá. Tổng doanh thu toàn ngành trong 5 tháng đầu năm 2019 đạt 12.105 tỷ đồng, đạt 41,7% kế hoạch, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 35 triệu USD, đạt 43,3% kế hoạch, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Hoạt động ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh. Đến cuối tháng 5 năm 2019 tổng nguồn vốn huy động ước đạt 130.000 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ 2018; tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế ước đạt 165.000 tỷ đồng, tăng 29,0% với cùng kỳ.

2. Thu hút đầu tư trong, ngoài nưóc và các hoạt động đối ngoại

Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dân doanh duy trì ốn định. Trong tháng, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 311 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 997 tỷ đồng, lũy kế đến 20/5/2019, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.172 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 11.411 tỷ đồng; tăng 12,2 % về số doanh nghiệp va tăng 21,3% về số vốn so với cùng kỳ 2018; hoàn tất thủ tục giải thể cho 269 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, và có 769 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động. Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 28.615 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 175.075 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thu hút được 2.662,2 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 507,033 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài.

Thành phố hiện có 04 dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi do thành phố quản lý đang được triển khai thực hiện, tổng vốn đầu tư khoảng 420,29 triệu USD, trong đó vốn ODA đạt 328,62 triệu USD, chiếm 78,2% tổng vốn đầu tư, vốn đối ứng đạt 76,67 triệu USD, chiếm 21,8%. Ngoài ra, thành phố có 02 dự án do Trung ương là cơ quan chủ quản, gồm: Dự án Quản lý thiên tai WB5 thành phố Đà Nẵng do Ngân hàng Thế giới tài trợ; Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được chú trọng. Trong tháng, có 52 đoàn khách quốc tế (157 lượt người) đến thành phố thăm và làm việc, trong đó lãnh đạo thành phố tiếp và làm việc với 06 đoàn, giảm 01 đoàn so với cùng kỳ năm 2018. Trong tháng, ngành chức năng đã thực hiện các công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Hữu nghị Quốc tế Đà Nẵng 2019; Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật 2019; xúc tiến, triển khai chương trình giao lưu học sinh với các địa phương và tổ chức Nhật Bản có quan hệ hợp tác v.v..

3. Quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, đô thị và tài nguyên môi trường

Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được tăng cưòng, chú trọng đầu tư có trọng điểm, quy mô hợp lý và nâng cao hiệu quả đầu tư; chuẩn bị đầu tư, thẩm định dự án, thiết kế - dự toán, thẩm định đấu thầu và quản lý chất lượng công trình được thực hiện đúng quy trình và luật định.

Tăng cường công tác quản lý lĩnh vực đất đai, trong tháng, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước; thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Tập trung tham mưu giải pháp khắc phục, hạn chế tối đa ô nhiễm khu vực Bãi rác Khánh Sơn; thực hiện công tác chuân bị tổ chức Hội nghị đánh giá 10 năm Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”.

4. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Về Khoa học - Công nghệ: Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng được triển khai tích cực, nhất là công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo. Tiếp tục công tác thanh tra về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, tiếp nhận 01 đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Tích cực triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ, công nghệ sinh học.

Về Văn hóa - Thể thao: UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6 - 30/6/2019) và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Chỉ đạo tập trung công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFT 2019.

Trong tháng, thành phố đăng cai tổ chức thành công nhiều cuộc thi thể thao, trong đó nổi bật nhất là cuộc thi IRONMAN 70.3 châu Á - Thái Bình Dương 2019, thu hút hơn 2.200 vận động viên đến từ 50 quốc gia trên thế giới tranh tài, qua đó tiếp tục khẳng định Đà Nẵng là địa điểm lý tưởng tổ chức các sự kiện thể thao mang tầm quốc tế. Về thể thao thành tích cao, tính đến ngày 22/5/2019, đoàn thành phố tham dự các giải đấu quốc gia, quốc tế đạt tổng cộng 83 HCV, 72 HCB và 145 HCĐ.

Về Y tế: Tính đến ngày 19/5/2019, toàn thành phố ghi nhận tích lũy có 2.418 trường hợp sốt xuất huyết, tăng 1.493 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018, không có tử vong, ghi nhận 216 ổ dịch nhỏ. Đối với bệnh tay chân miệng, ghi nhận tích lũy có 568 trường hợp, tăng 75 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018, không có trường hợp tử vong, ghi nhận 03 ổ dịch nhỏ. Đối với bệnh thủy đậu, ghi nhận tích lũy có 493 trường hợp, giảm 722 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018. Công tác quán lý nhà nước về cấp phép trong lĩnh vực y dược tiếp tục được ngành chức năng triển khai thực hiện theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục tổ chức thanh tra hoạt động của các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố, tiếp nhận 01 đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân.

Về giáo dục và đào tạo: Trong tháng, ngành giáo dục tổ chức kiểm tra học kì II các khối lớp; thi tốt nghiệp chương trình tiếng Pháp song ngữ, tăng cường cấp THCS; thi thử THPT quốc gia; xét tốt nghiệp THCS. Chuẩn bị các điều kiện để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019; tuyển sinh các lóp đầu cấp năm học 2019 - 2020. Kiểm tra việc tổ chức hoạt động chuyên môn tại các trung tâm tin học, ngoại ngữ, công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại một số đơn vị, trường học. Tổ chức Lễ Tuyên dương - Khen thưởng học sinh giỏi năm học 2018 - 2019. Thông tin đáng chú ý được dư luận quan tâm là việc thay đổi quy định tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019 -2020, theo đó bỏ thi môn ngoại ngữ trong kỳ tuyển sinh này.

Phát động chương trình hè năm 2019, thành phố đẩy mạnh phong trào dạy học bơi, phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh; thực hiện chiến dịch “Ánh sáng văn hoá hè“, kế hoạch “Tháng hành động vì trẻ em 01/6”, hướng dẫn triển khai trại sáng tác thiếu nhi hè 2019 và các kế hoạch hoạt động hè 2019.

Về Lao động - Thương binh - Xã hội: Trong tháng, các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố đã tạo việc làm cho 3.299 lao động, về phòng chống tệ nạn xã hội, Cơ sở xã hội Bầu Bàng tiếp nhận 48 học viên vào cai nghiện.

Thực hiện chính sách người có công, ngành chức năng tiếp tục đôn đốc, theo dõi giám sát các địa phương thực hiện Kế hoạch hỗ trợ sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng năm 2019; thực hiện giải quyết trợ cấp hàng tháng và 1 lần cho 70 trường họp.

Đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đã tổ chức 07 lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho cộng tác viên Dân số - Y tế tại 04 quận huyện; hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim cho 02 trường hợp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, phối hợp Hội bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo, bất hạnh thành phố tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh cho 960 trẻ em trên địa bàn quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ, vận động tài trợ cho 18 em bị bệnh tim bẩm sinh để được phẫu thuật.

5. Xây dựng chính quyền - Tư pháp

Về công tác tổ chức bộ máy và biên chế: phê duyệt bổ sung danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2019; kiện toàn, thay đổi thành viên một số ban chỉ đạo, hội đồng. Về quản lý công chức, viên chức: báo cáo Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại thành phố Đà Nẵng; báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân năm 2018.

Trong tháng tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo hợp pháp, cơ sở tín ngưỡng, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường, ổn định theo quy định của pháp luật.

Về lĩnh vực tư pháp: Trong tháng, các cơ quan chức năng đã thụ lý 1.103 hồ sơ lý lịch tư pháp, cấp 817 phiếu lý lịch tư pháp. Tiến hành kiểm tra tổ chức và hoạt động của các phòng công chứng, tập trung vào lĩnh vực công chứng liên quan đến chuyển nhượng đất đai nhằm phát hiện, xử lý nghiêm hành vi cho “ký gửi”, “ký chờ” của công chứng viên nhằm chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố.

Về công tác thanh tra: Thanh tra thành phố đã xử lý 08 đơn của công dân gửi đến; báo cáo thẩm tra, xác minh 02 đơn khiếu nại do UBND thành phố giao.

6. Quốc phòng - an ninh

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ trên địa bàn cơ bản được duy trì ổn định. Trong tháng, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 20 vụ cháy, giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2018, so với tháng trước giảm 32 vụ. Tai nạn giao thông đường bộ trong tháng 5 (từ 16/04 -15/5/2019) xảy ra 05 vụ, làm chết 02 người, bị thương 03 người, tai nạn giao thông đường sắt không xảy ra.

Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội, sản suất kinh doanh trên địa bàn thành phố trong tháng 5 năm 2019 duy trì được mức phát triển ổn định trên các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư v.v... Thị trường hàng hóa ổn định, hàng hóa phong phú đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí diễn ra sôi nổi; công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2019 được tập trung tăng cường. Tình hình bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng tăng so với cùng kỳ năm 2018. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Ban hành Kế hoạch của UBND thành phố về việc thực hiện Chương trình số 29-CTr/TU ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Thành ủy Đà Nẵng triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị.

2. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu của Chủ đề năm 2019 là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Trong đó tập trung phát triển hoạt động đối ngoại, doanh nghiệp và khởi nghiệp; phát huy những kết quả đạt được sau Tọa đàm Mùa xuân; giải quyết các vướng mắc về thủ tục để triển khai dự án có hiệu quả; nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các giải pháp giữ vững thứ hạng cao về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); nghiên cứu xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư có uy tín, năng lực, kinh nghiệm trên lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm đầu tư vào thành phố.

3. Tiếp tục tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, động lực theo Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND thành phố; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác quản lý, sử dụng Bãi rác Khánh Sơn.

4. Tập trung chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu để báo cáo HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp giữa năm 2019 theo đúng thời gian quy định.

5. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2019.

6. Tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện, kiên quyết xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

7. Tiếp tục đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá, bảo đảm ổn định an ninh trật tự; tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

8. Chỉ đạo việc tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố Môi trường”.

UBND thành phố Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác