Thành ủy quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)
Đăng ngày 27-04-2019 05:30, Lượt xem: 530

Chiều 26-4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; cùng các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, trưởng, phó các cơ quan thuộc Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương quán triệt nội dung liên quan đến Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính tri (khóa XII). Đồng thời, nghe Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Nghĩa quán triệt và trình bày Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 21-2-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 29-3-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 29-3-2019 của Ban Thường vụ Thành ùy về tuyên truyền Nghi quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Đặc biệt, Phó Bí thư Võ Công Trí đã quán triệt và trình bày Chương trình của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 43- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Theo đó, Chương trình đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2030, thành phố đạt tốc độ tăng bình quân GRDP trên 12%/năm; các lĩnh vực công nghệ cao đóng góp hơn 10% tổng sản phẩm trên địa bàn của thành phố; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2% của cả nước; thu ngân sách trên địa bàn tăng trên 15%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn bình quân tăng trên 10%/năm; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính xếp hạng trong top 3 của cả nước. Đến năm 2030, hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.700 USD; tỷ trọng tổng sản phẩm trên địa bàn so với cả nước đạt trên 2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng: ngành dịch vụ 62-65%, công nghiệp và xây dựng 28-30%, nông nghiệp 1-2%. Quy mô dân số đạt khoảng 1,5 triệu người. Đến năm 2045, thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á.

Lãnh đạo thành phố tham dự hội nghị

Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình đề ra 7 nội dung thực hiện chính, gồm: tập trung phát triển 5 lĩnh vực kinh tế mũi nhọn và phát huy các động lực tăng trưởng mới; hoàn thiện quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường, thành phố thông minh; tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội giàu tính nhân văn, hướng đến xây dựng “thành phố đáng sống”; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bọ ngàn tầm nhiệm vụ, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tọc, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, phát huy hiệu quả hợp tác, liên kết vùng; đề xuất thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù.

Theo Phó Bí thư Võ Công Trí, Nghị quyết số 43-NQ/TW là văn kiệm có ý nghĩa lịch sử đối với thành phố Đà Nẵng, mở ra một thời kỳ phát triển mới, đồng thời đặt nền tảng để xây dựng và phát triển thành phố. Nghị quyết có ý nghĩa động viên rất lớn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố trong thời kỳ phát triển mới. Do vậy, việc quán triệt nội dung Nghị quyết cũng như việc xây dựng chương trình để thực hiện Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phó Bí thư Võ Công Trí đề nghị, trên cơ sở Chương trình của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 43- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể trên từng lĩnh vực, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của ngành, địa phương, đơn vị, phân công rõ trách nhiệm cho lãnh đạo phụ trách, thời gian hoàn thành, kinh phí thực hiện và định kỳ hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện cụ thể.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT