Triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Đăng ngày 28-02-2019 09:45, Lượt xem: 591

Ngày 21-2, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị mình.Thời gian tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các quận ủy, huyện ủy và các đảng ủy thuộc Thành ủy hoàn thành trong tháng 3-2019, cấp ủy cơ sở hoàn thành trong tháng 4-2019.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, hoàn thành báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước 15-3.

Ban cán sự đảng UBND thành phố phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương triển khai xây dựng dự thảo Chương trình hành động, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước 15-3. Chương trình hành động cần bám sát nội dung Nghị quyết, lựa chọn vấn đề, xác định mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể để triển khai phù hợp với thực tế, có tính khả thi, cân đối nguồn lực và phân công trách nhiệm cụ thể. Xây dựng Đề án về một số cơ chế, chính sách đặc thù trên lĩnh vực quản lý về quy hoạch, đất đai, đô thị, đầu tư, tài chính ngân sách, tổ chức, nhân sự và tiền lương… báo cáo  Ban Thường vụ Thành ủy  trước ngày 15-3, báo cáo các cơ quan Trung ương trong quý II-2019. Đề án cần tập trung phân tích những hạn chế, bất cập của các cơ chế, chính sách hiện hành, nghiên cứu các cơ chế đặc thù của các địa phương, đề xuất chính sách vượt trội nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, thủ tục, quy trình, thời gian, nguồn lực thực hiện. Đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành trong cả nước, nhất là các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên, tạp không gian kinh tế thống nhất để thúc đẩy phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, kịp thời báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh. Văn phòng Thành ủy chủ trì tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, trong đó mời các bộ ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học tham gia tổ công tác, hoàn thành báo cáo Thường trực Thành ủy trước 1-3.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác