Thường trực Thành ủy chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW
Đăng ngày 31-01-2019 08:54, Lượt xem: 361

Thường trực Thành ủy vừa ban hành Công văn số 2909-CV-TU ngày 25-1-2019 chỉ đạo cụ thể hóa triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Thường trực Thành ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan chức năng khẩn trương tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo tinh thần Công văn số 2858-CV/TU ngày 8-1-2019, với các nội dung chính: xây dựng Đề án về một số cơ chế, chính sách đặc thù trên lĩnh vực quản lý về quy hoạch, đất đai, đô thị, đầu tư, tài chính - ngân sách, tổ chức, nhân sự và tiền lương...; dự thảo chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hoàn thành và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 15-3-2019 để trình Hội nghị Thành ủy lần thứ 16 (dự kiến đầu tháng 4-2019).

Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, hoàn thành báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 15-3- 2019; đồng thời, khẩn trương chỉ đạo các cơ quan truyền thông của thành phố phối hợp với Văn phòng Thành ủy, các cơ quan Trung ương liên quan sớm có các phóng sự, bài viết tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TW trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác