Thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thông báo sản phấm quảng cáo và tuyên truyền cổ động, trực quan
Đăng ngày 19-09-2018 07:49, Lượt xem: 54

Căn cứ Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giải thể Trung tâm Quản lý Quảng cáo Đà Nẵng, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ quảng cáo của Sở Văn hóa và Thể thao sẽ thay đổi địa điểm làm việc:

-    Địa điểm cũ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Quản lý Quảng cáo (số 145 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng). 

-    Địa điểm mới: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao (Tầng 1 Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần phú, thành phố Đà Nẵng).

Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/10/2018.

Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác