Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 22/05/2018 về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới Trạm BTS trên địa bàn thành phố đến năm 2020,tầm nhìn đến năm 2030
Đăng ngày 05-06-2018 09:04
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác