Lấy ý kiến dự thảo Đề án, Tờ trình, Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMT Tổ quốc VN và các tổ chức chính trị - Xã hội trên địa bàn TP ĐN
Đăng ngày 31-10-2017 14:34, Lượt xem: 602

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đã xây dựng dự thảo Đề án, Tờ trình, Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - Xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Kính đề nghị Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - Xã hội trên địa bàn thành phố có ý kiến tham gia vào Dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố về Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (Tầng 7-8, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng) để được tiếp nhận và hoản chỉnh dự thảo.

(File Nội dung bản Dự thảo kèm theo).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác