Công văn số 9492/UBND-QLĐTh ngày 13/11/2012 của UBND thành phố v/v gia hạn thời gian nạo vét luồng tại sông Cẩm Lệ của Công ty CP tập đoàn Mặt trời
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác