Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

- Địa chỉ: 99 Tô Hiến Thành, TP. Đà Nẵng

- Điện thoại: 02363.940678
- Website:  http://danavtc.edu.vn/

- Email: danavtc@danavtc.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số: 194/QĐ-BLĐTB&XH ngày 31/1/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trên cơ sở nâng cấp Trường Kỹ thuật -  Kinh tế Đà Nẵng.

* Tên giao dịch quốc tế:  DANANG VOCATIONAL TRAINING COLLEGE.

* Tên viết tắt: DANAVTC

Chức năng, nhiệm vụ:

Đào tạo nghề các hệ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp, Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Liên kết với các trường trong và ngoài nước đào tạo đại học, các nghề công nghệ cao và các chuyên đề khác. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề. Nghiên cứu ứng dụng Khoa học kỹ thuật – Công nghệ; Tổ chức sản xuất – Kinh doanh dịch vụ theo quy định của Pháp luật Tổ chức giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi tốt nghiệp.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Hiệu trưởng:  Phan Văn Sơn

Phó Hiệu trưởng:  Thái Thị Hoa

Các phòng ban chuyên  môn

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

01

Phòng Tổ chức - Hành chính

0236.3940678

02

Phòng Đào tạo

0236.3940675.

03

Phòng Công tác học sinh - sinh viên

0236.3942906

04

Phòng Tài chính Kế toán

0236.3.940.675

05

Phòng Kiểm định Hợp tác và phát triển

0236.3942907

06

Phòng Quản trị thiết bị

0236.3942791

07

Trung tâm đào tạo thường xuyên

02363.940676

08

TT Tuyển Sinh và Giới Thiệu Việc Làm

0236.3940946

09

TT ứng dụng thực hành và dịch vụ sản xuất

0903568666

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT