Đối thoại trực tuyến "Đà Nẵng với chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh"
Sáng mai (24/10) vào lúc 8h00, Cổng Thông tin Điện tử thành phố sẽ tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề "Đà Nẵng với chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh". Chương trình được trực tiếp tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn. Nội dung đối thoại trực tuyến tập trung vào các vấn đề về thu hút đầu tư, đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

Tham gia chương trình có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Ban quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất, Ban quản lý Khu công nghệ cao. 

Các doanh nghiệp, doanh nhân quan tâm đến chương trình có thể tham gia đối thoại theo bằng cách gửi câu hỏi về chương trình tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn và điện thoại: 0511.3881.888.
 
HỘI AN
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT