Đà Nẵng đứng đầu Chỉ số cải cách hành chính 2013
Bộ Nội vụ vừa công bố Chỉ số cải cách hành chính 2013 (PAR INDEX 2013) đối với 19 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 UBND tỉnh, thành phố. Thành phố Đà Nẵng đứng đầu các địa phương, đạt 87,02%) cao hơn mức trung bình cả nước là 9,46%, cao hơn tỉnh Sơn La- tỉnh xếp hạng cuối cùng trong toàn quốc 1,48 lần.

Khối các bộ, ngành, Bộ Giao thông vận tải đứng đầu, đạt 81,06%; thứ 2 là Ngân hàng Nhà nước, đạt 80,38%; thứ 3 là Bộ Ngoại giao, đạt 80,31%. Ủy ban Dân tộc xếp cuối cùng với 66,71%.
 
 Chỉ số PAR INDEX được đánh giá trên cơ sở điều tra xã hội học và các bộ, ngành, địa phương tự chấm điểm (có sự thẩm định cuối cùng của Bộ Nội vụ) về cải cách hành chính ở 7 lĩnh vực, 31 tiêu chí đối với cấp bộ, cơ quan ngang bộ; 8 lĩnh vực, 34 tiêu chí đối với cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bằng phương thức tổng hợp và chia bình quân các điểm số ở các chỉ số thành phần, lấy kết quả bình quân (được tính theo đơn vị %). Theo Bộ Nội vụ, PAR INDEX đã khắc phục được tính chủ quan, định tính một chiều trong việc theo dõi, đánh giá cải cách hành chính giai đoạn 10 năm trước, bảo đảm việc theo dõi, đánh giá một cách khoa học, hệ thống, định lượng và dựa trên kết quả, huy động được các tổ chức trong bộ máy Nhà nước, tăng cường sự tham gia đánh giá của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với quá trình triển khai cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương một cách thực chất, khách quan, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của cải cách hành chính từ cải cách thể chế đến cải cách nền hành chính công.

BẢO HÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác