"Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn" để phục vụ người dân tốt hơn
"Cuộc vận động "3 hơn" đã góp phần không nhỏ trong việc đơn giản hóa, hợp lý hóa, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời tạo nên một phong trào sôi nổi trong thanh niên, phát huy sự năng động, sáng tạo và nâng cao năng suất lao động của Đoàn viên công chức, viên chức." Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại Hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện cuộc vận động 3 hơn "Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn" trong cải cách hành chính do Sở Nội vụ và Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức ngày 17-9.
 
Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ trao tặng bằng khen của UBND thành phố cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính 
 
Tiết kiệm hơn 300.000 ngày làm việc
 
Theo báo cáo của Sở Nội vụ, sau 2 năm thực hiện, đã có 899 thủ tục hành chính được thực hiện "nhanh hơn" với tổng số 392.649 hồ sơ giao dịch hành chính, tiết kiệm cho tổ chức công dân 312.063 ngày làm việc; số giải pháp thực hiện tiêu chí “thân thiện hơn” đã được tiến hành tại các đơn vị là 185, trong đó, có 103 giải pháp có thể định lượng kết quả tương đối rõ nét với 66 giải pháp thân thiện hơn liên quan đến doanh nghiệp; có 74 thủ tục hành chính được thực hiện “hợp lý hơn”, 12.328 hồ sơ theo phương án đơn giản hóa, cụ thể là đơn giản hóa thành phần hồ sơ, biểu mẫu, loại bỏ các giai đoạn trung gian không cần thiết trong quy trình giải quyết hoặc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để cải tiến cách thức giải quyết hồ sơ.
 
Nhiều mô hình, cách làm hay và mới trong công tác cải cách hành chính đã được các đoàn viên, thanh niên đề xuất cơ quan, đơn vị triển khai, nhân rộng từ cuộc vận động thanh niên 3 hơn. Phát biểu tham luận tại hội nghị, anh Nguyễn Hữu Yên (UBND quận Thanh Khê), các đoàn viên, thanh niên tham gia tổ hướng dẫn/bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức & công dân trung tâm hành chính quận đã được tập huấn các vấn đề liên quan như nội dung những công việc tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả. Quận đã thành lập 4 tổ công tác, bố trí luân phiên đoàn viên, thanh niên thực hiện việc công tác hướng dẫn cho đại diện các tổ chức và công dân đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Qua đó, góp phần tạo nên hình ảnh cán bộ công chức, viên chức thân thiện, góp phần tăng cường tính “phục vụ” và “chuyên nghiệp” của nền hành chính hiện đại, được nhân dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ.
 
Tại quận Liên Chiểu, không chỉ dừng lại ở việc thành lập các tổ hướng dẫn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận mà còn tổ chức 5 tổ tuyên truyền về cải cách hành chính và hỗ trợ trực tiếp cho người dân tại các phường, tổ dân phố trên địa bàn. Đại diện khối sở ban ngành, anh Lê Văn Dũng, Bí thư Đoàn Sở Giao thông vận tải chia sẻ: "Các cán bộ tại bộ phận một cửa của Sở luôn có thái độ lịch sự nhã nhặn và phục vụ công việc tận tình, vui vẻ, tiếp đón ân cần các tổ chức, công dân đến giao dịch; đặc biệt nghiêm túc trong việc giải quyết hồ sơ theo số thứ tự đã lấy, không chen ngang nhằm đảm bảo sự công bằng, thực hiện công sở văn minh, thân thiện."
 
Trong số những nội dung cải cách được triển khai thực hiện nổi bật là các giải pháp cải tiến chuẩn hóa nghiệp vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, ủy quyền hợp lý để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian giải quyết công việc, loại bỏ những giai đoạn không cần thiết trong quy trình luân chuyển hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, tài chính, xây dựng…
 
 Cần tập trung cho tiêu chí "hợp lý hơn" 
 
Theo đánh giá của ông Võ Công Chánh - Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, việc đăng ký các nội dung thực hiện các tiêu chí “nhanh hơn”, “hợp lý hơn”, “thân thiện hơn” đòi hỏi các đơn vị phải thực sự quan tâm, nỗ lực, tích cực trong công tác rà soát thủ tục hành chính, quy trình làm việc, phát hiện những vấn đề bất cập, chưa hợp lý, tư duy giải pháp theo hướng đổi mới để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân. Đây là khó khăn lớn nhất gặp phải khi triển khai cuộc vận động này. Hầu hết 41,5% đơn vị tập trung tiêu chí “nhanh hơn” vì đây là tiêu chí dễ thực hiện. Chất lượng đăng ký của tiêu chí “hợp lý hơn” chưa thực sự như mong đợi và đòi hỏi cao về tư duy quản lý, có nhiều sự ràng buộc pháp lý. Trong 185 giải pháp đăng ký trong 2 năm 2012 – 2013 của các đơn vị, có đến 43,7% tổng số giải pháp được đưa ra còn thiếu cụ thể để có biện pháp đánh giá, kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, tại khối quận huyện, phường xã và các cơ quan khối sở ban ngành, việc tuyên truyền thực hiện cuộc vận động vẫn còn nhiều hạn chế. Một số tổ chức Đoàn các cấp chưa chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai cuộc vận động trong đoàn viên, thiếu sự phối hợp đồng bộ với bộ phận chuyên môn tại cơ quan, đơn vị dẫn đến chưa phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong cuộc vận động.
 
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng những chuyển biến “nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn” đã góp phần tích cực vào nỗ lực cải thiện hiệu quả và tác động tích cực của công tác cải cách hành chính. Cụ thể, năm 2013, bên cạnh chỉ số PCI Đà Nẵng trở lại vị trí dẫn đầu cả nước, thành phố tiếp tục đứng đầu và thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu có chỉ số tốt trong chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh. Phó Chủ tịch nhấn mạnh trong thời gian tới, các sở ngành đơn vị cần tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là tập trung vào các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp nhằm thực hiện chương trình hoạt động “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”. Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố các quy định về thẩm quyền phê duyệt các nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, hợp lý hóa quy trình giải quyết, yêu cầu, điều kiện, cách thức thực hiện… nhằm giúp các đơn vị chủ động triển khai. Đặc biệt, thực hiện việc liên kết các thủ tục hành chính giữa các ngành để hợp lý hơn trong giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức; các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ cơ chế “một cửa” liên thông trên các lĩnh vực, bổ sung bộ thủ tục hành chính của Văn phòng UBND thành phố theo hướng đồng bộ với thủ tục hành chính các sở ban ngành...
CÔNG TÂM
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác