Triển khai thực hiện các Thông báo của Thành ủy

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2405/UBND-ĐTĐT ngày 4-5-2022 đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai nội dung Thông báo số 285-TB/TU ngày 8-4-2022 của Thành ủy về kết luận của Ban thường vụ Thành ủy tại Hội nghị thông tin chuyên đề cho bí thư chi bộ khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Thông báo số 291-TB/TU ngày 23-4-2022 của Thành uỷ kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ tại Hội nghị giao ban khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố quý I-2022.