BẢN TIN SỐ 01: Nhiều chính sách an sinh xã hội được trình tại Kỳ họp thứ 15 HĐND khoá X
Đăng ngày 08-12-2023 18:10, Lượt xem: 43

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố về việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khoá X, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố xây dựng những bản tin để cung cấp thông tin, tài liệu đến các cơ quan thông tấn, báo chí nghiên cứu, phối hợp, hỗ trợ việc tuyên truyền về Kỳ họp. Bản tin số 01 thông tin khái quát về các chính sách an sinh xã hội được trình tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khoá X.

Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố Khóa X dự kiến diễn ra các ngày 12, 13 và 14-12, sẽ tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2024.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố dự kiến sẽ xem xét, thảo luận cho ý kiến đối với 155 báo cáo, tờ trình do Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp, trong đó có 58 tài liệu do Ủy ban nhân dân thành phố trình. Các tài liệu liên quan đến Kỳ họp đều được cập nhật đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

Năm 2024 tiếp tục xác định có những khó khăn và thuận lợi đan xen trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, thành phố đặc biệt quan tâm và luôn nỗ lực thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh, mọi sự phát triển của thành phố đều hướng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Do đó, tại Kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét, quyết định nhiều chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính chất đặc thù riêng của thành phố như: Chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố, theo đó, chính sách này sẽ thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng lao động là thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, học sinh bỏ học, lao động là người hoạt động mại dâm hoàn lương, lao động trong các hộ thuộc diện di dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất, đây được xem là cơ sở quan trọng để thành phố kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu có việc làm cho người dân; xem xét, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 12-8-2021 của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, trợ cấp xã hội hằng tháng cho các đối tượng như: Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi mà không có lương hưu; người mắc bệnh ung thư, suy thận mãn chạy thận nhân tạo có giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền mà không có lương hưu, tiền lương; người khuyết tật nhẹ là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và một số chính sách xã hội quan trọng khác.

Những chính sách được trình tại kỳ họp lần này sẽ góp phần đạt được mục tiêu thực hiện tốt Chương trình an sinh xã hội của thành phố, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Có thể nói, những chính sách này có tác động sâu rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân trên địa bàn thành phố; đây được xem là những chính sách đặc thù riêng có của Đà Nẵng so với các địa phương khác trong cả nước và được đông đảo người dân trên địa bàn thành phố đồng tình, ủng hộ.

Một số tài liệu liên quan đến chính sách an sinh xã hội trình tại Kỳ họp:

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố thông qua mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố. [link: https://danang.vnptipc.vn/Upload/20041912-fc4a-487c-bdb9-02404023ce3f.PDF]

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách trợ cấp thường xuyên và đột xuất đối với người có công cách mạng đang hưởng mức trợ cấp thấp và người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. [link: https://danang.vnptipc.vn/Upload/9265c5ac-d62c-40f1-a33b-500761ac823b.PDF]

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. [link: https://danang.vnptipc.vn/Upload/9b213bea-834b-4b4c-a8f8-17e936f061cb.PDF]

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố thay thế Nghị quyết số 334/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố về quy định các nội dung, mức chi và chế độ hỗ trợ công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. [link: https://danang.vnptipc.vn/Upload/3ee8dbd7-a8f9-4098-88a0-d61551b7e01e.PDF]

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo. [link: https://danang.vnptipc.vn/Upload/9fbfcf4e-9393-4f57-a801-04004c826145.PDF]

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu/thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. [link: https://danang.vnptipc.vn/Upload/b0c0de15-0b71-44bf-8594-2377043f9d9a.PDF]

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách đào tạo chuyên sâu, ekip cho nhân lực ngành Y tế thuộc Sở Y tế giai đoạn 2023-2025 [link: https://danang.vnptipc.vn/Upload/28defe12-a287-4623-8ef1-b70f7673b8af.PDF]

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND TP Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế - dân số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. [link: https://danang.vnptipc.vn/Upload/a005becb-b91c-4708-9f86-8a7147c2961c.pdf]

- Hỗ trợ tiền sử dụng đất và hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. [link: https://danang.vnptipc.vn/Upload/0354dbe2-cbbb-44c1-adcc-20c86a5d1419.PDF]

Trên đây là bản tin số 01 về chính sách an sinh xã hội được trình tại Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố thông tin để các cơ quan truyền thông biết, phối hợp trong hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Kỳ họp HĐND thành phố./.

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác