Chỉ tiêu tăng trưởng GRDP thành phố năm 2024 là 8-8,5%
Đăng ngày 08-12-2023 19:13, Lượt xem: 74

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố diễn ra vào sáng 8-12, Ban Thường vụ Thành ủy đã đề xuất và được Hội nghị thống nhất cao chọn Chủ đề năm 2024 là "Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội" và thông qua chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2024 là 8-8,5%.

Năm 2024 phải là năm tăng tốc

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, năm 2024 là năm phải tăng tốc thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, dự báo tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu, diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, cùng nhiều khó khăn, thách thức trong nội tại sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội của cả nước nói chung và thành phố nói riêng.


Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận Hội nghị

Từ tình hình thực tiễn nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy đã đề xuất và được Hội nghị thống nhất cao chọn Chủ đề năm 2024 là "Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội". Đây là chủ đề thể hiện quyết tâm chính trị cao nhưng thách thức là rất lớn.

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết năm 2024, nhất là Chủ đề năm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung rà soát và hoàn thành Chương trình làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, của cấp ủy cấp mình và 03 nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, địa phương, đơn vị trong năm 2023. 

Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán 2024. Đồng thời, khẩn trương ban hành Chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 sát với thực tiễn của các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Bí thư Thành ủy đề nghị tập trung triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra.  

Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27-10-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch thực hiện của các cấp ủy, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Chuyên đề năm 2024 của Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” theo đúng kế hoạch đề ra tại Hội nghị quán triệt ngày 06-12-2023.

Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030 và chức danh lãnh đạo chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, 2026 - 2031. Tiếp tục rà soát việc thực hiện Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ giữa các ngành và quận, huyện. Hoàn thành chỉ tiêu và bảo đảm chất lượng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên theo Kết luận số 366-KL/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ, kịp thời khen thưởng các tổ chức đảng vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2023.

Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức thực hiện có kết quả Chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2024 và Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ vì mục đích tư lợi, tham nhũng.


Quang cảnh Hội nghị

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị Phương án cán bộ sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận của nhân dân và chủ động xây dựng phương án sắp xếp trụ sở làm việc. Cụ thể hóa Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố và hoàn thiện Đề án Kiện toàn tổ chức, hoạt động tổ dân phố, thôn.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương tập trung sơ kết 05 năm Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trong tháng 12/2023 và quý I/2024 theo đúng yêu cầu Kế hoạch số 209 ngày 04/12/2023 của Ban Kinh tế Trung ương; trên cơ sở đó, báo cáo, đề xuất với Bộ Chính trị cho chủ trương về việc xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế một số cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Chỉ tiêu tăng trưởng GRDP thành phố năm 2024 là 8-8,5%

Bí thư Thành ủy lưu ý, Hội nghị thống nhất thông qua chỉ tiêu tăng trưởng GRDP thành phố năm 2024 là 8-8,5%. Do đó,  Ban cán sự đảng UBND thành phố tập trung rà soát, triển khai kế hoạch phục hồi các ngành kinh tế có đóng góp lớn và là mũi nhọn, thế mạnh của thành phố nhưng sụt giảm trong năm 2023 để có giải pháp phục hồi tăng trưởng trong năm 2024. Khẩn trương triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền khi Đề án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án được cấp có thẩm quyền thông qua. Tiếp tục chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để khơi thông nguồn lực, kêu gọi, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Song song đó, tiếp tục triển khai nghiêm túc chủ trương phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế ngang tầm với phát triển kinh tế.

Trong đó, từ nay đến Tết Nguyên đán cần tập trung chăm lo đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế mới, động lực mới để bứt phá thực hiện Nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Chủ động rà soát, bám sát các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để đề xuất dự án phù hợp nhằm tranh thủ nguồn lực triển khai. Xây dựng Đề án phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Hoàn thành quy hoạch tu bổ di tích và xúc tiến kêu gọi đầu tư Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, Di tích Thành Điện Hải giai đoạn 2; hoàn thành cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng, Nghĩa trủng Hòa Vang, Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 ở Phong Lệ, Công viên 29 tháng 3, Quảng trường trung tâm; khẩn trương triển khai dự án Dòng sông ánh sáng theo chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy và sớm đề xuất chủ trương xây dựng Tượng Bác Hồ đọc sách tại Thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng, phấn đấu hoàn thành công trình này trong năm 2024.

Tập trung tổ chức các sự kiện văn hóa lớn, như: Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2024, Lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng, Liên hoan Phim Châu Á…

Tập trung giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp còn 3,2% vào cuối năm 2024; tỉ lệ có việc làm tăng thêm 4,5-5%. Tiếp tục nâng cao chất lượng Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”. Tiếp tục xây mới, nâng cấp, sửa chữa các cơ sở y tế gắn với phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh; bảo đảm kịp thời thuốc và vật tư y tế.

Bên cạnh đó, tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội để làm cơ sở thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy về quốc phòng - an ninh. Tăng cường nắm bắt, dự báo sát đúng tình hình và có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để phát sinh điểm nóng, các hoạt động khủng bố, biểu tình, gây rối, không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục triển khai các chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là tội phạm giết người, cướp tài sản, tội phạm ma túy, công nghệ cao và ngăn chặn tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Đầu tư hệ thống giám sát, điều khiển giao thông thông minh gắn với triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông; rà soát, kiểm tra về công tác phòng cháy, chữa cháy ở các chung cư, khu nhà trọ tập trung nhiều người sinh sống.

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác