Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
Đăng ngày 29-03-2023 11:18, Lượt xem: 875

Ngày 27-3, UBND thành phố ban hành văn bản số 988 /VP-NC triển khai Công văn số 255/VNMAC- KHĐP của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam về cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

Theo đó, UBND thành phố đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, chỉ đạo, tuyên truyền đến các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh và nhân dân tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến theo đề nghị của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại Công văn số 255/VNMAC-KHĐP.

Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn bom mìn 04/4/2023, hướng tới một Việt Nam không còn chịu ảnh hưởng bởi bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam biết sử dụng máy vi tính và các thiết bị điện tử thông minh khác để làm bài thi trực tuyến (gọi tắt là thí sinh), trừ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng 701, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, các tổ chức trong và ngoài nước đang hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn do chiến tranh để lại ở Việt Nam.

Hình thức, cách thức tham gia thị Thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/thitructuyen.

Thời gian dự thi từ ngày 04/4/2023 đến ngày 04/5/2023. Kết quả cuộc thi sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn, https://www.facebook.com/vnmac.gov.vn.

 Cơ cấu, giá trị các giải thưởng: 01 giải Nhất: Bằng khen của Ban Tổ chức và phần thưởng tiền mặt trị giá 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng); 02 giải Nhì: Bằng khen của Ban Tổ chức và phần thưởng tiền mặt trị giá 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng)/mỗi giải; 03 giải Ba: Bằng khen của Ban Tổ chức và phần thưởng tiền mặt trị giá 3.000.000 VNĐ (Ba triệu đồng)/mỗi giải; 10 giải Khuyến khích: Bằng khen của Ban Tổ chức và phần thưởng tiền mặt rị giá 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)/mỗi giải.

Để cuộc thi tạo sự lan tỏa, thiết thực, hướng tới một Việt Nam không còn chịu ảnh hưởng bởi bom mìn, vật nổ sau chiến tranh. VNMAC đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, định hướng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh và nhân dân tích cực tham gia cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác