Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19
Đăng ngày 07-12-2022 11:33, Lượt xem: 126

Ngày 2-12, UBND thành phố ban hành văn bản số 6646/UBND-KGVX về triển khai kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Thông báo số 364/TB-VPCP. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở ban ngành, đoàn thể và UBND các quận huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng chống dịch.

Các sở ban ngành, đoàn thể và UBND các quận huyện tập trung kiểm soát dịch bệnh, không để dịch chồng dịch, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác với tình hình dịch bệnh; nâng cao tinh thần chủ động, khả năng phòng chống dịch ở các cấp, tăng cường hệ thống giám sát, nâng cao năng lực điều trị, nhất là thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine, nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu cảu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã đề ra.

Sở Y tế thành phố phối hợp với các sở ban ngành, UBND các quận huyện chủ động, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND thành phố các biện pháp, nhiệm vụ về phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Theo đánh giá, nhận định của quốc tế, trong đó có Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thế giới vẫn trong tình trạng đại dịch COVID-19 và dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, dịch sốt xuất huyết đang gia tăngtại một số địa phương, xuất hiện các ca bệnh đậu mùa khỉ...

Tại Thông báo số 364/TB-VPCP nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với tình hình dịch bệnh; tăng cường hệ thống giám sát, nâng cao năng lực điều trị, nhất là thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine.

Về bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế trong phòng, chống dịch COVID-19, các bộ ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế trong phòng, chống dịch COVID-19. Các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý nhanh các vướng mắc trong các quy định hiện hành, kể cả chuẩn bị để trình Quốc hội xem xét, sửa đổi bổ sung các luật liên quan.

Thủ trưởng các bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương giải quyết kịp thời, dứt điểm đối với thuốc, vật tư, trang thiết y tế đã mua cho phòng, chống dịch COVID-19 còn tồn đọng, chưa sử dụng hết. Đẩy mạnh hơn nữakết nối,chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bám sát, nghiên cứu thực tiễn để tổng kết kinh nghiệm, đề ra chính sách nhanh, phản ứng chính sách kịp thời theo tình hình thực tế. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp tiếp tục hoạt động nghiêm túc, theo đúng Quy chế làm việc.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác