Triển khai đồng bộ, sâu rộng phong trào xây dựng xã hội học tập và xây dựng các mô hình học tập
Đăng ngày 02-12-2022 10:02

Chiều 1-12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì Hội nghị Quán triệt, triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập và xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2021-2030, với sự tham gia của các sở, ban, ngành chức năng, UBND các quận, huyện và các cấp Hội Khuyến học từ thành phố đến xã, phường.

Hội nghị Quán triệt, triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập và xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2021-2030

Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” có 6 đề án thành phần, trong đó 3 đề án đã được Thủ tướng phê duyệt, gồm: 2 đề án thành phần do Hội Khuyến học Việt Nam xây dựng, được phê duyệt tại Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị giai đoạn 2021 – 2030” và Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 3-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030”; một đề án do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng, được phê duyệt tại Quyết định số1268/QĐ-TTg ngày 19-10-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu, hướng dẫn triển khai các nghị quyết nêu trên và Kế hoạch 144/KH-UBND của UBND thành phố về triển khai Quyết định số 387/QĐ-TTg và Quyết định số 677/QĐ-TTg; đồng thời, dành thời gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như những khó khăn của các cấp Hội Khuyến học trong việc triển khai các chính sách, nhất là ở cơ sở, như khó khăn về mặt nhận thức, về điều kiện thực hiện, về nhân lực triển khai, tác động của thiên tai, dịch bệnh…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nhận định, việc ban hành Quyết định số 1373/QĐ-TTg cùng các quyết định thành phần kèm theo một cách chi tiết, cụ thể, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quá trình triển khai đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với việc xây dựng xã hội học tập nhằm phát triển con người Việt Nam một cách toàn diện cả về thể chất và trí tuệ.

Ghi nhận, đánh giá cao Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học thành phố đã kịp thời tham mưu UBND thành phố triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập và xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2021-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp, các ngành cần xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, từ đó đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân về tầm quan trọng của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập đối với sự phát triển bền vững của đất nước nói chung, thành phố nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến phát biểu chỉ đạo hội nghị

“Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Hội Khuyến học thành phố xây dựng kế hoạch đánh giá, công nhận, xếp loại các mô hình học tập trên tinh thần giảm gánh nặng tối đa cho mạng lưới hội khuyến học xã, phường, với mục tiêu là đưa phòng trào này đi vào thực chất, thực sự khơi dậy tinh thần học tập trong nhân dân, tránh tình trạng triển khai hình thức gây lãng phí” Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến chỉ đạo.

Đối với vướng mắc của các cấp Hội liên quan kinh phí triển khai thực hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề cho biết, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 8-3-2022 về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Do vậy, đề nghị Sở Tài chính phối hợp với  Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học thành phố và UBND các quận huyện, hướng dẫn, bố trí kính phí triển khai phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong năm tài chính 2023 để các địa phương, nhất là cấp cơ sở xã phường có kinh phí để triển khai phong trào.

Theo Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến, để triển khai hiệu quả Quyết định số 1373/QĐ-TTg, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong nhân dân, cần sự đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ việc sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa như bảo tàng, nhà văn hóa, thư viện, phòng đọc sách… đến việc nâng cao công tác quản lý, tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Văn hoá thể thao - Học tập cộng đồng, phát đồng phong trào thi đua học tập sâu rộng trong nhân dân.

“Trong giai đoạn mới 2022-2030, tôi kêu gọi các ngành, các cấp và toàn dân phát huy thành tích và kinh nghiệm đã đạt được, bằng các giải pháp sáng tạo và linh hoạt, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà thành phố đã đề ra, phấn đấu xây dựng mỗi xã phường đạt danh hiệu xã/phường học tập, mỗi quận huyện đạt danh hiệu quận/huyện học tập để tiến đến xây dựng Đà Nẵng trở thành Thành phố học tập”, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác