Tập trung nghiên cứu các chủ trương, chính sách mới của Đảng, của thành phố về phát triển kinh tế - xã hội
Đăng ngày 25-11-2022 16:22, Lượt xem: 208

Đây là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Chi bộ Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Đà Nẵng về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến vào sáng 25-11. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, Chi bộ Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.  

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và mối liên hệ chặt chẽ giữa Đảng, Chính quyền và các Đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chung.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Viện ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả nhất, góp phần phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của đảng viên, viên chức và người lao động. Qua đó, tạo khí thế phấn khởi, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Thành ủy, UBND thành phố giao, cải thiện và nâng cao đời sống, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.


Quang cảnh buổi làm việc

Trong năm 2022, Viện đã hoàn thành tốt 59/60 nhiệm vụ chính trị do thành phố giao, trong đó, có một số nhiệm vụ nổi bật, như: xây dựng Đề án Xây dựng thành phố Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực; Đề án Thành lập khu phi thuế quan thành phố Đà Nẵng; Nghiên cứu đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế thành phố; Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận, huyện (DDCI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021 (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 2021 (PAPI); Tư vấn xây dựng Đề án Định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Hiện, Viện đang triển khai và hoàn thành theo tiến độ 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 gồm: Hoàn thành và trình Đề án “Nghiên cứu đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của thành phố”; Tổ chức Hội thảo Khoa học về “Nghiên cứu xây dựng các phương án, chiến lược phát triển các khu vực kinh tế bền vững, có khả năng chống chịu với các cú sốc, áp lực của các vấn đề an ninh, an toàn phi truyền thống”; Hoàn thành và trình “Báo cáo đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, đề xuất các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sớm khôi phục đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố”.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2023, Viện tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham gia giải trình, bổ sung và hoàn thiện nội dung Đề án Xây dựng thành phố Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực và Đề án Thành lập khu phi thuế quan thành phố Đà Nẵng theo ý kiến góp ý của các Ban, bộ ngành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu KHCN cấp thành phố “Nghiên cứu các ngành kinh tế chủ lực đóng góp lớn vào tăng trưởng GRDP thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2030, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết 43-NQ/TW” đảm bảo chất lượng, kịp thời phục vụ sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW; Tham gia nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị;... và thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn khác.


Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng 15 năm thành lập và phát triển, trưởng thành của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả Viện đạt được trong thời gian gia và đề nghị Viện tiếp tục phát huy trong thời gian đến.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị cấp ủy, chi bộ tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, tập trung nghiên cứu các chủ trương, chính sách mới của Đảng, của thành phố về phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, cán bộ nghiên cứu, viên chức của Viện. Tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị 04-CT/TU ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên trong hình hình mới và tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tạo môi trường làm việc, môi trường nghiên cứu cho viên chức và người làm công tác nghiên cứu, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng trao trình độ cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Viện.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Viện tiếp tục phát huy tốt vai trò của cơ quan Thường trực của Hội đồng vùng và kinh tế trọng điểm vùng. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương chủ động đề xuất các nhiệm vụ, đề tài, đề án và giải quyết các vấn đề có tính cấp bách ở các địa phương đơn vị. Từ đó, tham mưu cho các sở, ngành các nội dung cần đề xuất với Thường trực Thành ủy cũng như Ban sự Đảng UBND thành phố trong việc giải quyết các vấn đề về cơ chế, chính sách đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng thời, Viện nghiên cứu, mở rộng mạng lưới liên kết, kết nối giữa các Viện Nghiên cứu trong và ngoài nước, trước mắt là các Viện Nghiên cứu của các địa phương có mô hình giống như thành phố Đà Nẵng. Có cơ chế rõ ràng trong việc phối hợp với các sở, ngành và chia sẻ kết quả nghiên cứu của Viện cho các sở, ngành.


Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các đơn vị, sở, ngành tích cực phối hợp Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, đồng thời tham khảo kết quả nghiên cứu của Viện để đề xuất tham mưu với UBND thành phố trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, Viện phải tích cực phối hợp với các cơ quan nghiên cứu như: các trường đại học, các Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; tăng cường đi cơ sở, làm việc với các sở, ngành và bám sát các chủ trương của thành phố trong nghiên cứu, tham mưu.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác