Ngành giáo dục và đào tạo thành phố triển khai chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Đăng ngày 09-08-2022 21:31

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Kế hoạch số 1969/KH-SGDĐT về việc triển khai chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh, học viên (HSHV) và cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) ngành GD&ĐT trên toàn địa bàn thành phố.

Theo Kế hoạch, mục tiêu phấn đấu 100% HSHV từ 12 đến dưới 18 tuổi và tối thiểu 70% HSHV từ 5 đến dưới 12 tuổi có đủ điều kiện được tiêm các mũi vắc xin cơ bản phòng COVID-19 trước khi bước vào năm học mới; 100% CBGVNV có đủ điều kiện được tiêm các mũi vắc xin cơ bản và tối thiểu 80% CBGVNV có đủ điều kiện được tiêm các mũi nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 trước khi bước vào năm học mới

Đối tượng tiêm chủng là HSHV các trường tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), các trường, trung tâm trực thuộc Sở năm học 2021-2022; CBGVNV các đơn vị, trường học thuộc các cấp học, bậc học trên địa bàn thành phố.

Loại vắc xin, số mũi tiêm, liều lượng, khoảng cách giữa các mũi tiêm được thực hiện theo hướng dẫn của ngành Y tế và tài liệu tuyên truyền kèm theo. Thời gian triển khai tiêm chủng căn cứ vào khung thời gian theo phụ lục đính kèm dưới đây và tình hình thực tế tại địa phương, các trường, trung tâm phối hợp với trung tâm y tế các quận, huyện xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng đơn vị để tổ chức tiêm chủng cho HSHV, CBGVNV. HSHV, CBGVNV đang học, công tác ở trường học, trung tâm đóng chân ở địa phương nào thì tiêm chủng tại địa phương đó; điểm tiêm do trung tâm y tế các quận, huyện bố trí.


Khung thời gian triển khai tiêm chủng

Sở GD&ĐT lưu ý, HSHV tham gia tiêm chủng trong chiến dịch là HSHV được quản lý theo năm học 2021-2022. Phòng GDĐT các quận, huyện thống nhất các giải pháp triển khai đối với nhóm học sinh lớp 5 (lớp 6 năm học 2022-2023), lớp 9 (lớp 10 năm học 2022-2023) để có biện pháp tuyên truyền, vận động, quản lí, theo dõi, tổ chức tiêm chủng đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch.

Thủ trưởng các trường, trung tâm cần xác định việc bao phủ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho HSHV, CBGVNV trước khi bước vào năm học mới là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết. Phải phát động chiến dịch tiêm chủng tại các trường, trung tâm; trong đó cán bộ lãnh đạo, giáo viên phải gương mẫu đi đầu trong tham gia tiêm chủng; hoàn thành việc tiêm chủng các mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) cho đội ngũ CBGVNV, người chăm sóc trẻ trong ngành theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch trước khi bước vào năm học mới.


Các đầu mối liên hệ

Song song đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho cha, mẹ, người giám hộ của HSHV (phụ huynh) thông qua hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại từng trường, đảm bảo tiếp cận dễ dàng, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của phụ huynh (các thông tin tuyên truyền kèm theo). Chịu trách nhiệm trong việc đôn đốc, cử giáo viên liên hệ với phụ huynh để thông tin lịch tiêm chủng và các vấn đề phụ huynh thắc mắc; cũng như tuyên truyền, tư vấn để vận động phụ huynh đưa HSHV đi tiêm chủng. Cử cán bộ phối hợp với đơn vị tiêm chủng để nắm kế hoạch, lịch tiêm chủng và phân công điều phối, theo dõi, hỗ trợ khi HSHV đến điểm tiêm chủng.

Ngoài ra, thủ trưởng các trường, trung tâm trực tiếp chỉ đạo và nắm chắc công tác tổ chức triển khai và quản lý việc tiêm chủng như: Việc tổ chức tiêm chủng được theo dõi, quản lí, triển khai theo từng lớp, từng trường, trung tâm; tập trung nhân lực rà soát, lập danh sách HSHV, CBGVNV trong diện tiêm chủng và chuyển danh sách về địa phương nơi các trường, trung tâm đặt trụ sở để chủ động lập kế hoạch, tổ chức tiêm chủng; nắm chắc từng HSHV chưa tiêm chủng để chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể địa phương tiếp tục công tác vận động, tuyên truyền phụ huynh đưa HSHV đi tiêm chủng; chỉ đạo việc cập nhật và nắm chắc tình hình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho HSHV, CBGVNV; thống kê, báo cáo tình hình hằng tuần trong tháng 8/2022 về Sở GDĐT, UBND các quận, huyện để quản lý và dự trù vắc xin.

THANH HẢI

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT