Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan
Đăng ngày 20-10-2021 08:46

Đây là chỉ đạo của Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế số 35/QCPH ngày 1-7-2017 và ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, vào chiều 19-10.

Cùng dự có Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.

Lãnh đạo 4 cơ quan: Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ký kết quy chế phối hợp

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân cho biết, qua 4 năm triển khai thực hiện Quy chế số 35/QCPH ngày 1-7-2017 về phối hợp công tác giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, 4 cơ quan đã rất chủ động triển khai nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc và yêu cầu phối hợp; phát huy tính chủ động, sáng tạo và nỗ lực thực hiện tốt phần công việc của mình. Nhờ đó, công tác xây dựng pháp luật thời gian qua cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu đề ra; nội dung hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố có có nhiều đổi mới, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Bên cạnh đó, đã kịp thời tiếp nhận, phản ánh và đôn đốc việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố… góp phần quan trọng vào thành công chung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố. Qua công tác phối hợp, đã phát huy tốt tính chủ động của các bộ phận và từng cán bộ, công chức, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của các cơ quan.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại hội nghị

Thời gian đến, Chủ tịch Lê Trung Chinh đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục có tiếng nói giúp UBND thành phố với các Bộ, ngành Trung ương nhằm tạo sự quan tâm, sớm giải quyết đối với những kiến nghị của thành phố. Đồng thời, đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục phát huy công tác giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố; kịp thời phản ánh những kiến nghị của cử tri đến các cấp có thẩm quyền của thành phố.

Đối với HĐND thành phố, Chủ tịch Lê Trung Chinh đề nghị có sự tham gia ngay từ đầu vào các cuộc họp bàn, xây dựng cơ chế, chính sách của UBND thành phố, để thống nhất quan điểm, chủ trương, trao đổi, điều chỉnh cho phù hợp, giúp cho việc đề xuất chính sách đạt hiệu quả. “UBND thành phố luôn sẵn sàng phối hợp và ủng hộ HĐND thành phố tích cực hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, rất mong nhận được sự ủng hộ, chia sẻ, đồng hành của HĐND thành phố trong việc xử lý các nội dung có liên quan đến các kết luận thanh tra, vận dụng giải quyết những vấn đề pháp luật chưa quy định, hoặc quy định chưa rõ ràng để có cùng tiếng nói trong xử lý công việc chung của thành phố”, Chủ tịch Lê Trung Chinh phát biểu.

Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị

Từ đây đến cuối năm, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cơ quan phối hợp với Thường trực HĐND thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: chuẩn bị cho kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2021; các chương trình tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; các hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND các quận, phường với nhân dân trước kỳ họp; giải trình, xử lý đơn thư; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát. “Tinh thần chung là chúng ta hỗ trợ, tích cực, chủ động phối hợp, trao đổi thông tin lẫn nhau, nhất là giữa các Văn phòng, giữa các cơ quan được phân công trực tiếp phối hợp, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình”, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đánh giá, sau hơn 4 năm thực hiện, Quy chế số 35/QCPH đã phát huy được rất nhiều tác dụng và hiệu quả, với 7 mặt công tác phối hợp. Thông qua tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế, đã kịp thời hoàn thiện, bổ sung, xây dựng dự thảo quy chế mới phù hợp với tình hình thực tiễn thành phố, nhất là trong điều kiện thành phố đang tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119 của Quốc hội như hiện nay. “Quy chế mới được xây dựng công phu, có sự điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung nhằm giải quyết những vấn đề hạn chế, tồn tại hiện nay, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 4 cơ quan”, Bí thư Thành ủy nhận định.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo Bí thư Nguyễn Văn Quảng, trong 2 năm thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, rất nhiều quyết sách của thành phố được thông qua bởi quyết định của Thường trực các cơ quan; vì vậy, cần thêm nội dung quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND thành phố và Thường trực UBND thành phố, Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố vào quy chế; đồng thời, quy chế cần có nội dung yêu cầu tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi kỳ họp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan. Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh vai trò, tính chủ động của các cơ quan tham mưu, người đứng đầu cơ quan tham mưu đối với hiệu quả của công tác phối hợp.

“Sau khi ký kết, việc tổ chức quán triệt nội dung quy chế đến từng cán bộ, công chức, người lao động, đặc biệt là cơ quan tham mưu giúp việc của 4 cơ quan để nhận thức, nắm và thực hiện đầy đủ là hết sức quan trọng. Trong đó, cần nêu cao vai trò trách nhiệm của Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Tổ trưởng Tổ Đảng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu”, Bí thư Nguyễn Văn Quảng nêu rõ.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT