Các địa phương miền Trung cần tranh thủ cơ hội mới, xu thế mới của thế giới để đạt các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2022
Đăng ngày 15-09-2021 08:28

Sáng ngày 15-9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 19 tỉnh thành khu vực miền Trung và Tây nguyên về xây dựng Kế hoạch phát triển Kt-XH  và đầu tư công năm 2022 với mục tiêu hướng dẫn, trao đổi với các địa phương để đánh giá những kết quả dự kiến đạt được trong năm 2021, những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện kế hoạch.Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì tại đầu cầu Đà Nẵng

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời gian qua, trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, các địa phương trong khu vực Miền Trung – Tây nguyên đã có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch - vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội”. Đánh giá về tình hình 8 tháng đầu năm, GRDP của các tỉnh khu vực miền rtung trong 6 tháng ước đạt 6,4%, cao hơn bình quân cả nước (5,64%) nhờ vào một số tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao như Quảng Nam (11,72%), Thanh Hóa (8,66%), Nghệ An (7,58%) … ; kim ngạch xuất khẩu của các địa phương có sự cải thiện rõ rệt, trong 7 tháng đạt 11 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2020. Trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn do đại dịch nhưng thu ngân sách trong 8 tháng cũng được kết quả cao  đạt 139,3 nghì tỷ động, đạt 88% dự toán. Tuy số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 6,7%, số lao động giảm 5,5% nhưng số vốn đăng ký tăng 8,4% cao hơn bình quân cả nước; cấp mới 59 dự án đầu tư FDI với số vốn đăng ký 1,09 tỷ USD, tăng 15%so với cùng kỳ năm 2019. Các địa phương cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ về an sinh xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Tuy có sự cố gắng  nỗ lực rất lớn thời gian qua, nhưng tình  hình dich bệnh đã tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất  kinh doanh của hầu hết các ngành lĩnh vực của nền kinh tế và đời sống  nhân dân các địa phương. Một số địa phương có mức tăng trưởng thấp như Đà Nẵng, KHánh Hòa, Quảng Ngãi. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư ước tính 14 địa phương trong khu vực miền Trung đến cuối nă m 2021 này có 4/11 chỉ tiêu KT- XH không đạt kế hoạch bao gồm các chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GRDP ; Quy mô GRDP, GRDP bình quân đầu người và tổng vốn đầu tư toàn  XH; 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch là Tổng kim ngách XNK, thu ngân sách  và tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã báo cáo vắn tắt về tình hình phát triển KT-XH của thành phố Đà Nẵng. Do tình hình dịch bệnh diễn biến  phức tạp, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, thời gian giãn cách XH kéo dài, các ngành sản xuất kinh doanh và dịch vụ bị ngưng trệ, đời sống người dân bị ảnh hưởng rất lớn. GRDP của thành phố chỉ đạt 4,99%, thu ngân sách ước đạt 86%. Cũng do ảnh hưởng dịch bệnh nên nhiều dự án đầu tư xây dựng phải tạm dừng thi công gần 2 tháng nên ước tính giải ngân vốn đầu tư công đến nay mới đạt 48%. Thành phố Đà Nẵng đề nghị Trung ương một số cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn để phục hồi sản xuất kinh doanh, khôi phục tăng trưởng kinh tế như giảm lãi suất tín dụng, thuế, tính giá điện dịch vụ bằng giá điện sản xuất kinh doanh; Bên cạnh việc sớm giao chi tiết vốn đầu tư trung hạn thì xem xét cho phép việc kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công của một số công trình dự án do thời gian qua bị đình trệ vì ảnh  hưởng bởi dịch bệnh. Thành phố cũng đề nghị Chính phủ và các bộ ngành trung ương ủng hộ việc xây dựng Nghị định thay thế nghị định 144 về cơ chế chính sách đặc thù cho Đà Nẵng, ủng hộ về chủ trương thành lập Trung tâm tài chính quốc tế , khu phi thuế quan và một số dự án có tính chất trọng điểm, động lực của thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cũng cho biết thành phố sẽ tổ chức hội nghị với các doanh nghiệp trên địa bàn để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, động viên thúc đẩy khôi phục sản xuất kinh doanh, sớm lấy lại đà tăng trưởng sau đại dịch.       

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại Hội nghị   

Qua nghiên cứu tình hình và nghe các ý kiến phát biểu của các đị phương, lãnh đạo  Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đưa ra những đánh giá nhận định tình hình và dự báo dù có nhiều khó khăn và ảnh hưởng bởi đại dịch nhưng  tình hình chính trị - xã hội và kinh tế  vĩ mô khu vực miền Trung –Tây nguyên cơ bản ổn định, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân ngày càng tăng lên; môi trường đầu tư từng bước được cải thiện; năng lực sản xuất và khả năng phục hồi nhanh của các doanh nghiệp cộng với xu hướng về nhu cầu của thế giới đối với các mặt hàng thế mạnh của vùng sẽ tăng nhanh; ngành du lịch dich vụ sẽ sớm phục hồi khi tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 được bao phủ tỷ lệ càng cao.

Trong năm 2022 nhiều cơ chế, chính sách phát triển sẽ được bổ sung tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển của vùng như đề án phục hồi kinh tế sau đại dịch, các chính sách mới về phát triển thủy sản giai đoạn 2021-2030, phân cấp phân quyền cho các địa phương trong lĩnh vực đầu tư, đất đai

Bộ KH& ĐT đã đề nghị các địa  phương tập trung thực hiện mục tiêu "kép", vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm 2021, đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022, trong đó cần tranh thủ cơ hội mới, xu thế mới của thế giới để đạt các chỉ tiêu tăng trưởng, đóng góp cho tăng trưởng chung của đất nước…

Về các chỉ tiêu  kế hoạch năm 2022 của vùng miền Trung, Bộ KH và ĐT đưa ra các chỉ tiêu tăng trưởng GRDP là 7-8%; Quy mô  GRDP đạt 1.350 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 65-68 triệu đồng/ người; kim ngạch xuất khẩu đạt 20 tỷ USD, thu ngân sách NN đạt 176 nghìn tỷ đồng.

Đối với thành phố Đà Nẵng, Bộ KH và ĐT đề nghị mức tăng trưởng năm 2022 với  GRDP là 7,5 %;  GRDP bình quân đầu người 92,55 triệu đồng/người; cơ cấu ngành công nghiệp dich vụ đạt 87,1%;, thu ngân sách NN đạt 43.000 tỷ đồng.

Tổng hợp nhu cầu kế hoạch đầu tư công 2022 của 14 địa phương vùng miền Trung là trên 91.600 tỷ đồng , tăng 34,55% so với kế hoạch năm 2021 và nhu cầu này vượt khả năng giải ngân thực tế cúa các địa phương. Bộ KH và ĐT đề nghị các địa phương rà soát lại nhu cầu này, có phương án bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2022 và phải có cam kết, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giải ngân hết trong kế hoạch năm 2022    

LÊ HOA

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT