Thống nhất ban hành Nghị quyết mới để phát triển Hoà Vang
Đăng ngày 08-04-2021 14:18

Sáng 8-4, Ban Thường vụ Thành ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU và tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì buổi làm việc.

Triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU đạt được nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Phạm Nam Sơn cho biết: “Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 30-12-2016 về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành đã tạo cho Hòa Vang những cơ chế, định hướng lớn, điều kiện thuận lợi để phát triển và đạt được nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ qua. Trong quá trình triển khai, mặc dù còn nhiều khó khăn song dưới sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố, các sở, ngành thành phố cùng với sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nên việc triển khai Nghị quyết đã đạt được nhiều kết quả nổi bật”.

Cụ thể, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giáo dục lý luận chính trị, truyền thống cách mạng được quan tâm. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được củng cố. Đảng bộ huyện triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền theo tinh thần Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định 55-QĐ/TW, Quy định số 08-QĐ/TW của Trung ương.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Nội dung kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ngày càng đi vào trọng tâm, trọng điểm. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã phát hiện và xử lý kỷ luật 18 đảng viên; cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật đối với 101 đảng viên.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được tăng cường; chương trình hợp tác với quận Yeongyang, Hàn Quốc đưa lao động nông nghiệp sang làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc là điểm sáng trong thực hiện Chương trình An sinh xã hội của huyện, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.

Công tác huy động, triển khai các nguồn lực được thực hiện hiệu quả, mức vốn huy động hằng năm tăng bình quân 15-20%/năm đặc biệt là năm 2020, tạo sự chủ động cho địa phương trong công tác đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, duy trì và phát triển huyện nông thôn mới. 

Kinh tế xã hội có sự tăng trưởng và phát triển, các đề án được triển khai đem lại hiệu quả cao; nhiều công trình đầu tư xây dựng cơ bản có quy mô lớn được quan tâm triển khai; thu hút đầu tư bước đầu được quan tâm. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, kiểm tra, phát hiện và xử lý tháo dỡ các trường hợp xây dựng trái phép trên địa bàn và xử lý hành chính các trường hợp xây dựng không phép, sai phép được tăng cường.

Bên cạnh đó, huyện đã tập trung thực hiện công tác quy hoạch, giải tỏa đền bù, tái định cư hơn 150 dự án, nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng tạo điểm nhấn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trong 5 năm (2017-2021), huyện đã huy động trên 1.500 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần rất lớn thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác quản lý điều hành vốn hằng năm được thực hiện đảm bảo tiến độ, tỷ lệ giải ngân bình quân gần 90%; nợ đọng xây dựng cơ bản được khống chế, không phát sinh nợ mới; công tác đấu thầu qua mạng đảm bảo.


Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Hà Nam Huyện ủy Hòa Vang cho biết, huyện xác định công tác giải phóng mặt bằng là công tác then chốt, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Hà Nam cho biết: “Việc triển khai các dự án động lực, trọng điểm vừa là cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của huyện, vừa là thách thức, áp lực với hệ thống chính trị của huyện. Huyện ủy Hòa Vang xác định công tác giải phóng mặt bằng là công tác then chốt, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của huyện. Huyện ủy chỉ đạo Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã phải nắm cụ thể thông tin về các dự án trên địa bàn xã mình. Trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị huyện đều vào cuộc, giải quyết các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng”.

Theo Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hà Nam, trong thời gian qua, huyện đã chủ động trong việc tiếp thu các ý kiến của từng hộ giải tỏa và mạnh dạn giải quyết các vướng mắc một cách kịp thời, hiệu quả. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, UBND huyện kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết. Do vậy, việc vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng được thuận lợi, nhanh chóng, việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân được giải quyết kịp thời, thỏa đáng.

Lãnh đạo huyện phân công Chủ tịch UBND các xã làm Phó Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng để nâng cao trách nhiệm của UBND các xã trong công tác vận động, tiếp dân. Nhờ đó, tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, các vướng mắc trong khâu phối hợp giải quyết hồ sơ bồi thường đã được khắc phục. Lãnh đạo huyện tập trung và dành nhiều thời gian cho công tác giải phóng mặt bằng, kể cả ngàn lễ, ngày nghỉ.

Thống nhất ban hành Nghị quyết mới để phát triển Hoà Vang

Đánh giá cao công tác tiếp dân để giải quyết các vấn đề từ cấp cơ sở của Hòa Vang, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: “Sự quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, vai trò của người đứng đầu là rất quan trọng trong giải quyết giải phóng mặt bằng. Hòa Vang đã thực hiện giải quyết vấn đề từ cơ sở, mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, linh hoạt trong vận dụng tối đa cơ chế, chính sách cho dân”.

Bí thư Nguyễn Văn Quảng lưu ý thêm: “Qua thực tiễn cho thấy, nếu không làm tốt công tác tiếp dân, giải thích chế độ, chính sách cho người dân mà chỉ làm việc hành chính hóa thì rất dễ đẩy người dân ra xa, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch kích động, lôi kéo người dân. Đây là bài học kinh nghiệm không chỉ cho Hòa Vang mà cho cả các địa phương khác. Công tác tiếp dân phải được coi trọng, giải quyết”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đồng ý với đề xuất của Hòa Vang về đầu tư nhân lực – biệt phái cán bộ hỗ trợ cho địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng để tăng cường sự phối hợp giữa huyện với các sở, ngành. Đây là biện pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao huyện ủy, chính quyền và nhân dân toàn huyện đã tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 03-NQ/TU, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, các kết quả đạt được vẫn chưa có tính đột phá, mang tính biểu tượng trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU. Một số lĩnh vực kỳ vọng chưa đạt yêu cầu, trong đó có phát triển nông nghiệp.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng: “Hòa Vang là địa bàn có truyền thống cách mạng, có vị trí quan trọng về chiến lược quốc phòng an ninh, là dư địa phát triển của thành phố. Việc Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Nghị quyết 03 cho huyện Hòa Vang là cần thiết và đúng hướng”.


Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất ban hành Nghị quyết mới để phát triển Hoà Vang

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất mục tiêu phát triển “Hòa Vang thành đô thị có bản sắc riêng”. Đồng thời, thống nhất ban hành Nghị quyết mới để phát triển Hoà Vang. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, nghị quyết mới cho Hòa Vang cần ngắn ngọn, trọng tâm, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và đề ra các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội chưa đề cập đến.

Trong đó, tập trung vào các nội dung: Yêu cầu trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của huyện; Tập trung vào công tác quy hoạch của huyện; Phát triển hạ tầng để hướng tới hình thành đô thị có bản sắc; Xây dựng cơ chế, phân bổ, quản lý, điều hành, thu chi ngân sách; Xây dựng cơ chế phát triển du lịch gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Lựa chọn các vấn đề trọng tâm như chính sách xã hội, chính sách dân tộc, y tế giáo dục; Đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế. Trong Nghị quyết mới cũng cần nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân khi triển khai Nghị quyết để có thể đánh giá, kiểm điểm chính xác.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, dư địa Hòa Vang còn rất lớn để phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, Hòa Vang cần xem xét lại đã chuẩn bị những gì để phát triển như về nhân lực, năng lực quản lý, cơ sở hạ tầng,.. Mục tiêu đã đề ra theo các nghị quyết là “Xây dựng Hòa Vang thành đô thị có bản sắc riêng”. Vì vậy, Hòa Vang xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Hòa Vang cần quan tâm hơn trong công tác xây dựng Đảng, cân đối giữa việc phát triển xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến vai trò công tác quốc phòng an ninh vì Hoà Vang là căn cứ địa quan trọng của thành phố.

Tuy nhiên, trước mắt Hòa Vang cần tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề cử tri đang quan tâm; báo cáo, đề xuất thành phố ưu tiên nguồn lực để giải quyết. Bên cạnh đó, lưu ý giải quyết 3 vấn đề: di dời dân khỏi vùng sạt lở; việc làm của thanh niên nông thôn; tệ nạn xã hội thâm nhập vào cộng đồng. Trong đó, chú trọng việc tư vấn, giải quyết việc làm tại chỗ cho thế hệ của huyện nhà, hình thành tư duy gắn với quê hương trong thanh niên để thế hệ trẻ cùng chung tay xây dựng quê hương Hòa Vang ngày càng phát triển.

Trong quy hoạch và sử dụng đất, Hòa Vang cần cân nhắc khi thực hiện quá trình đô thị, rà soát, hủy bỏ các quy hoạch kéo dài lâu năm; cần có quy hoạch cụ thể các vùng nông nghiệp công nghệ cao, làm du lịch gắn với nông nghiệp công nghệ cao; chủ động tham mưu nâng cao tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt, huyện Hòa Vang cần tập trung chuẩn bị tốt các công tác về bầu cử khi nhiệm kỳ tới, Hòa Vang vẫn tiếp tục tổ chức HĐND huyện, xã.


Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, cần xây dựng Nghị quyết riêng cho Hòa Vang

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, cần xây dựng Nghị quyết riêng cho Hòa Vang. Bởi Hòa Vang là huyện nông thôn duy nhất, đời sống nhân dân còn khó khăn, với nhiều gia đình chính sách. Các dư địa về tự nhiên khá lớn, địa phương ổn định về tổ chức bộ máy.

Để thực hiện các vấn đề nêu trên, về phía thành phố cần quản lý, triển khai quy hoạch chung cụ thể đối với Hòa Vang, kêu gọi nhà đầu tư tiềm năng, ưu tiên nguồn lực tối đa nhất để xây dựng khu công nghiệp, hạ tầng giao thông kỹ thuật; làm tốt công tác bảo vệ môi trường và bảo vệ rừng. Với những vấn đề mang tính thời điểm, không phụ thuộc chính sách thì có thể đề xuất xây dựng Đề án theo giai đoạn để thực hiện.

Đối với Hòa Vang, cần xác định đây là địa phương phát triển nông nghiệp, vì vậy phải có kế hoạch phát triển nông nghiệp, ưu tiên nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, làm tốt hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân; tập trung phát triển du lịch cộng đồng; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; đầu tư, nâng cấp trường học, nâng cấp cơ sở y tế, đảm bảo cơ sở vật chất.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT