Tập trung thông tin, tuyên truyền những nội dung về định hướng phát triển thành phố trong giai đoạn mới
Đăng ngày 07-04-2021 11:30

Trong 3 tháng đầu năm, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đăng tải khoảng 62.000 tin, bài về thành phố Đà Nẵng, thông tin khá kịp thời, đầy đủ, đậm nét hầu hết các diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn. Đây là thông tin được báo cáo tại cuộc họp giao ban báo chí quý I năm 2021 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức, vào ngày 7-4.

Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh chủ trì giao ban báo chí quý I năm 2021

Theo đó, nội dung thông tin, tuyên truyền tập trung vào kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021); Hội nghị Thành uỷ lần thứ 3; bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, các báo, đài đã thông tin, tuyên truyền kịp thời những chủ trương, chính sách, văn bản mới của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; thông tin đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội cả nước và trên địa bàn thành phố trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021. Các cơ quan báo chí tích cực thông tin về các hoạt động tổng kết của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, phản ánh những kết quả tiêu biểu, nổi bật trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra trong năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; nêu bật, khẳng định những cố gắng nỗ lực của các doanh nghiệp, công nhân, công chức, viên chức, lao động và nhân dân; đồng thời chỉ rõ những vấn đề cần quan tâm để có giải pháp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2020.

Quý I năm 2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy duy trì công tác báo chí tuần, kịp thời chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đến với các cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố; đồng thời, chủ động theo dõi, tổng hợp những vấn đề nóng, nổi cộm, được dư luận quan tâm, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy xin ý kiến, chỉ đạo định hướng thông tin đến các cơ quan báo, đài và dư luận xã hội.

Trong quý, Tổ công tác thông tin báo chí đã thực hiện tổng hợp nội dung điểm báo hằng ngày gửi đến lãnh đạo thành phố và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố được biết qua email công vụ. Tổ Điểm báo đã thực hiện chọn lọc điểm 2.692 thông tin báo chí gửi đến lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện, phát hiện được 81 vấn đề phản ánh cần phản hồi thông tin; qua đó, các cơ quan đơn vị đã thực hiện phản hồi 48/81 vấn đề (chiếm 59%).

Mặt khác, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã tham mưu UBND thành phố nội dung triển khai chương trình hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí năm 2021, ban hành văn bản đề nghị các cơ quan báo chí địa phương triển khai tăng cường vai trò người đứng đầu cơ quan báo chí. Tổ chức thanh tra 10 văn phòng đại diện cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố; thực hiện báo cáo UBND thành phố 2 văn phòng đại diện báo chí (Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống; Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam) đủ điều kiện hoạt động tại Đà Nẵng.

Đồng thời, Sở liên tục chuyển các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành ủy, UBND thành phố và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cho các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở nhằm chuyển tải nhanh chóng, kịp thời thông tin quan trọng về phòng, chống dịch đến người dân trong và ngoài thành phố.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp giao ban, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đánh giá cao sự chủ động, kịp thời của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố trong công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời truyền tải đến mọi tầng lớp nhân dân những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của thành phố, cũng như những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, ông Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị các cơ quan báo, đài tiếp tục thông tin, tuyên truyền về kết quả Đại hội XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; đồng thời, tập trung thông tin, tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền sâu rộng, đậm nét và thường xuyên công tác chuẩn bị và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Đình Vĩnh, một trong những nội dung quan trọng nhất trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian đến là những vấn đề mới của thành phố như Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội, Quyết định số 359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045… cũng như các chương trình hành động của thành phố thực hiện các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định trên. “Đề nghị các cơ quan báo, đài tập trung thông tin về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc ban hành các Nghị định, Quyết định đối với thành phố, những cơ hội, tiềm năng thành phố cần khai thác; các dự án, đề án lớn đang được triển khai trên địa bàn trong thời gian tới. Nhấn mạnh đây là dấu mốc rất quan trọng, tạo bàn đạp để Đà Nẵng vươn mình phát triển đột phá và bền vững trong những giai đoạn tới” Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy nêu rõ.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Đình Vĩnh cũng đề nghị các cơ quan báo, đài tiếp tục thông tin, tuyên truyền về kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố và cả nước; tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” và các mục tiêu chủ yếu của năm; việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU về nội dung “5 xây” “3 chống”, chủ trương về thực hiện văn hóa, văn minh đô thị, nông thôn mới; chương trình “Thành phố 4 an”, “Thành phố môi trường”, chủ trương về thực hiện văn hóa, văn minh đô thị…

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT