Tập huấn kỹ năng xúc tiến thương mại và phát triển thương hiệu
Đăng ngày 01-12-2020 16:36

Ngày 1-12, Sở Công thương tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng xúc tiến thương mại và phát triển thương hiệu” với sự tham gia của các doanh nghiệp, hiệp hội, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong năm 2020, kinh tế thế giới và Việt Nam, trong đó có thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tác động của dịch COVID-19 và các đợt bão lũ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân nhận thức rõ ràng, đầy đủ hơn về tầm quan trọng của việc phát triển thương hiệu, Sở Công thương đã tăng cường tổ chức các lớp tập huấn để các doanh nghiệp hiểu biết sâu hơn về thị trường, từ đó nắm bắt kỹ năng bán hàng trực tuyến, góp phần mở ra những hướng đi mới, sáng tạo trên con đường xây dựng và phát triển thương hiệu.

Nội dung tập huấn xoay quanh các vấn đề về thương hiệu, chiến lược thương hiệu; tích hợp chiến lược marketing thương hiệu trong chiến lược kinh doanh… Bên cạnh phần trình bày của các diễn giả, các học viên còn được tham gia các hoạt động trao đổi, thảo luận dưới nhiều hình thức xung quanh nội dung được trình bày, các học viên có cơ hội thực hành, ứng dụng các lý thuyết được học trên chính trường hợp của doanh nghiệp mình. 

Cùng chung với xu thế toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại, Việt Nam đã và đang tiến hành và đẩy mạnh hơn nữa quá trình hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu rộng hơn. Việt Nam ngày càng tham gia nhiều hơn vào các thể chế kinh tế quốc tế, ký kết các hiệp định thương mại tự do, nhiều hiệp định và thể chế mà Việt Nam đang đàm phán và tham gia sẽ được ký kết hoặc có hiệu lực trong tương lai gần. Trong quá trình này, trước áp lực cạnh tranh lớn, các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh để đứng vững và vươn lên. Trong đó, xúc tiến thương mại và phát triển thương hiệu là con đường tất yếu mà doanh nghiệp cần hướng tới để nâng cao uy tín, vị thế và sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm của mình.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT