Đà Nẵng đề nghị Bộ KHĐT tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thành phố
Đăng ngày 19-07-2019 08:33

Ngày 18-7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Phước Sơn đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước đạt khá, tốc độ tăng GDP đạt 6,76%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực đều có bước chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm. Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, Bộ đã ưu tiên thu hút đối với các dự án công nghệ tiên tiến, hiện đại, tập trung vào những ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tiêu hao ít năng lượng; triển khai tốt công tác xúc tiến đầu tư. Vốn giải ngân FDI ước đạt 9,1 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2018; cả nước có 1.723 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới; tổng số vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,47 tỷ USD, bằng 90,8% so với cùng kỳ.

Vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết từ đầu năm đến nay ước đạt trên 188 triệu USD; lũy kế giải ngân ước đạt trên 703 triệu USD. Cả nước có 326 khu công nghiệp được thành lập, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 54,5%; thành lập 17 khu kinh tế ven biển. Các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước thu hút khoảng 334 dự án đầu tư trong nước, với tổng số vốn đăng ký khoảng 82,9 nghìn tỷ đồng và khoảng 349 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký khoảng 8,7 tỷ USD…

Trong 6 tháng đầu năm 2019, thành phố Đà Nẵng đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố 6 tháng ước tăng 6,21%, trong đó dịch vụ tăng 7,6%, công nghiệp xây dựng tăng 4,9%; nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,3% và thuế sản phẩm tăng 2,3%.

Thành phố đã thu hút được 2.319,56 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 542,23 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6 tháng ước đạt 19.924,6 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ 2018. Thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.594 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt gần 13.000 tỷ đồng, tăng 8,3% về số doanh nghiệp và tăng 6,8% về số vốn so với cùng kỳ năm 2018.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng

Trong 6 tháng cuối năm, Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch năm 2019, đặc biệt là các lĩnh vực có đóng góp lớn trong cơ cấu tăng trưởng kinh tế của thành phố như du lịch, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin... Đồng thời, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, nhất là việc xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh quản lý công tác thu chi và điều hành hiệu quả ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách tăng ít nhất 5% so với dự toán HĐND thành phố giao.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, đề xuất Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch của thành phố giai đoạn 2011-2020 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thành phố tiếp tục thực hiện các công việc trong lúc chờ quy hoạch mới được lập theo quy định của Luật Quy hoạch. Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn về việc triển khai đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư đối với Dự án xử lý chất thải rắn Đà Nẵng. Đồng thời, sớm thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối dự án đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu, tham mưu Chính phủ hoàn thành thủ tục đầu tư, bố trí vốn từ nguồn 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của cả nước để khởi công và triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận nỗ lực mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp cũng như thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công…

Nhiệm vụ đặt ra 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu thể chế, pháp luật, chính sách; đổi mới, nâng cao hiệu quả các công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ, nhất là về kế hoạch phát triển kinh tế vĩ mô, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư công, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường kỷ luật kỷ cương phòng chống tham nhũng; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả... Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải đi đầu trong cải cách cơ chế thể chế, tăng cường công tác giải ngân, phân giao vốn đầu tư công, vốn trái phiều Chính phủ và ODA cũng như tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT