Chiều 23-3, UBND thành phố tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) năm 2022; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới trên địa bàn TP Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Trưởng Ban chỉ đạo PCCC và CNCH thành phố chủ trì Hội nghị.

Văn bản chỉ đạo điều hành