ENGLISH | JAPANESE

Thông tin quảng bá Đóng góp ý kiến dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

V/v lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 của tp Đà Nẵng


UBND thành phố ban hành Quyết định số 6657/QĐ-UBND ngày 30-9-2016 V/v lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 của tp Đà Nẵng. Cổng TTĐT thành phố Đà Nẵng công khai lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo trên. Cụ thể:

Nội dung công khai gồm:

+ Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 của tp Đà Nẵng; 
+ Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020;
+ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của thành phố Đà Nẵng . 
+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015.

Đề nghị nhân dân góp ý qua địa chỉ email:  toasoan@danang.gov.vn hoặc gọi đến tổng đài (0511) 1022 hoặc gửi góp ý về Sở Thông tin và Truyền thông (đ/c: tầng 24, Trung tâm hành chính thành phố hoặc email: ttbcxb@danang.gov.vn).

 Thời gian công khai lấy ý kiến: đến hết ngày 30/10/2016.

  Liên kết