Năm văn hoá, văn minh đô thị 2015: Yêu cầu tăng xử phạt để răn đe

Ngày 4-3, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ và Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và Tổ Liên ngành 43 về tình hình thực hiện Năm văn hoá, văn minh đô thị trong tháng 1 và 2 vừa qua. Sau 2 tháng triển khai, lãnh đạo thành phố vẫn chưa thật sự yên tâm về cách làm, cơ chế báo cáo, xử phạt… và yêu cầu các đơn vị, địa phương đưa ra các giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn nữa để thực hiện thành công chương trình này.

Tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2014 triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2015(06/03/2015)

Năm 2014, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là 11.927 tỷ đồng, đạt 109,2% dự toán HĐND thành phố giao và tăng 8,2% so với năm trước; thu thuế xuất nhập khẩu 2.536 tỷ đồng, đạt 112,7% dự toán; thu nội địa 9.201 tỷ đồng, đạt 108,2% dự toán, trong đó thu từ thuế, phí 7.029 tỷ đồng, đạt 104,5% dự toán; thu tiền sử dụng đất 1.805 tỷ đồng, đạt 112,8% dự toán, thu cân đối ngân sách địa phương năm 2014 là 16.420 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương là 14.428 tỷ đồng, đạt 124% dự toán; trong đó chi đầu tư phát triển 6.929 tỷ đồng, đạt 131,5% dự toán, chi thường xuyên 4.846 tỷ đồng, đạt 108,1% dự toán.

 

Đà Nẵng: Thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới(04/03/2015)

Ngày 3-3, Chủ tịch UBND TP thành phố Huỳnh Đức Thơ đã ký ban hành các quyết định công nhận 4 xã: Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Phước, Hòa Phú đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2014, vượt 1 xã so với kế hoạch của năm. Các xã này sẽ được UBND TP thưởng 1 công trình phúc lợi trị giá 100 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Theo kế hoạch năm 2015, Đà Nẵng sẽ thực hiện chuẩn Nông thôn mới tại 5 xã còn lại, về đích sớm 5 năm so với kế hoạch của Chính phủ.

 
Tin Sở ngành
Tin Quận huyện

  Liên kết