Phạt Doanh nghiệp Tư nhân Tiến Thanh 140 triệu đồng(22/05/2015)

Theo đề nghị của Giám đốc và Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) Tiến Thanh, do bà Nguyễn Thị Trinh, chức vụ chủ doanh nghiệp làm đại diện với mức phạt là 140 triệu đồng.

 
Tin Sở ngành
Tin Quận huyện

  Liên kết