CHÀO MỪNG 70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

Xây dựng kế hoạch dài hạn phát triển hệ thống cây xanh đô thị của thành phố(09/10/2015)

Ngày 8-10, tại cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác quản lý cây xanh trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao nỗ lực và sự vào cuộc của các đơn vị trong công tác duy trì bảo dưỡng cây xanh cũng như khắc phục cây xanh sau bão trong điều kiện các đơn vị còn rất thiếu nhân lực, vật lực.

 

  Liên kết