ENGLISH | JAPANESE

HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG

Chuyên mục hướng dẫn dịch vụ công nhằm giới thiệu, hướng dẫn đến người dân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về các dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử thành phố.
Tên dịch vụ
Tại đơn vị


 
Số lượt truy cập :   8227491
Liên kết website