ENGLISH | JAPANESE

Tin doanh nghiệp Tin doanh nghiệp

Giảm lãi suất cho vay đầu tư tại Quỹ đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng

Quỹ đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo giảm lãi suất cho vay đầu tư trung và dài hạn xuống còn 7-8%/ năm.

Theo đó, có 3 nhóm đối tượng giảm lãi suất. Lĩnh vực đặc biệt ưu tiên thuộc nhóm 1, lãi suất 7% gồm: đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp làng nghê, các cơ sở sản xuất công nghiệp; đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải; đầu tư vào ngành công nghiệp môi trường; đầu tư phát triển nhà ở xã hội; đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu dân cư, khu tái định cư; đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh; đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, công trình thuỷ lợi, đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghệ cao.

Nhóm 2 lãi suất cho vay là 7,5%, các lĩnh vực ưu tiên thuộc nhóm này gồm: đầu tư xây dựng, mở rộng trường học, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; đầu tư dự án xây dựng kết cấu cố định hỗ trợ viễn thông và công nghệ thông tin, dữ liệu; đầu tư xây dựng, mở rộng, cải tạo công viên văn hóa, di tích lịch sử tại địa phương; dự án phát triển điện, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió; đầu tư phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng; di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề; dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa được hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

Ngoài ra, Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng áp dụng lãi suất cho vay 8%/năm cho nhóm lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khác theo quyết định của UBND thành phố.
 

NHƯ HẠNH