Error: The listener returned the following Message: 503 Service Unavailable
   Nhà văn đất Quảng
Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương, những nhà văn từng sống, chiến đấu, sáng tác, trưởng thành từ thành phố này nhiều người có xuất xứ không phải ở Đà Nẵng mà phần lớn từ Quảng Nam. Đó là một sự bình thường, vì vùng đất rộng rãi phía nam theo quan niệm của vua Lê Thánh Tông là cái nôi văn hóa nuôi dưỡng năng lực sáng tạo không phải chỉ vùng Quảng Nam - Đà Nẵng mà là cho cả nước.

 
   Hội họa Đà Nẵng những nét chấm phá
Đất Quảng Nam từ trước năm 1306 thuộc lãnh thổ Chiêm Thành. Năm 1306, vua Chiêm Thành là Chế Mân dâng đất này cho Đại Việt để làm sính lễ cưới công chúa Huyền Trân. Thời vua Lê Thánh Tông, đất Quảng Nam thuộc phủ Hoài Nhơn, thừa tuyên Quảng Nam. Năm 1831, vua Minh Mạng đặt thành tỉnh Quảng Nam.

 
Error: The listener returned the following Message: 503 Service Unavailable
  Nhạc phẩm Đà Nẵng - xưa và nay
   Kể từ ngày 26/8/1945, khi cờ đỏ sao vàng tung bay khắp thành phố và trên Tòa Đốc Lý cùng tiếng hát đồng ca của những đoàn người biểu tình cướp chính quyền tại Đà Nẵng với những giai điệu Cờ thiêng liêng của La Hối, “Trái đất Việt” của Dương Minh Ninh … thì có thể nói cũng đồng thời từ đấy, đã qua một vận hội gần 70 năm người Đà Nẵng hát về thành phố mình cùng bao biến chuyển lịch sử từ ngày Cách mạng thành công.

 
Error: The listener returned the following Message: 503 Service Unavailable