Chuyên đề Nông thôn mới Giới thiệu Chức năng nhiệm vụ

Đề án Phát triển dịch vụ TP Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020: Phải rà soát và hoàn thiện các tiểu đề án

Ngày 31-10, tại buổi họp sơ kết 9 tháng triển khai thực hiện Đề án “Phát triển dịch vụ TP Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư – đơn vị đầu mối, phối hợp các thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) Đề án và các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát và hoàn thiện lại các tiểu đề án đã đề ra, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và loại bỏ các đề án không khả thi.

Số lượt truy cập :   4624861
Liên kết website