Chuyên đề Nông thôn mới Giới thiệu Chức năng nhiệm vụ

Biểu dương điển hình tiên tiến Công đoàn viên chức thành phố

Ngày 25-3, Liên đoàn lao động thành phố tổ chức “Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất” với sự tham dự của 100 điển hình từ các phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015.

Số lượt truy cập :   5398655
Liên kết website