Chuyên đề Nông thôn mới Giới thiệu Chức năng nhiệm vụ

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng
- Địa chỉ: Tầng 31, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3626704, 0511.3626703
- Fax: 0511.3626705
- Email: dhtp@danang.gov.vn
- Website: dhtp.gov.vn

Số lượt truy cập :   4019785
Liên kết website