Chuyên đề Nông thôn mới

   Nông thôn mới ở Đà Nẵng
 
   Sau hơn 20 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên những thành tựu đã đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế: Nông nghiệp phát triển còn kém bền vững, sức cạnh tranh thấp, chuyển giao khoa học – công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế, đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân vẫn còn khó khăn…

Giai đoạn 2013-2015: Trên 500 tỷ đồng đầu tư phát triển nông nghiệp(13/12/2012)

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2013-2015, UBND thành phố đã phê duyệt kế hoạch thực hiện với tổng kinh phí đầu tư dự kiến lên đến 584 tỷ đồng từ nguốn vốn Trung ương, địa phương, dự án và các nguồn vốn huy động khác.

 
 

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới họp định kỳ Quí IV(23/12/2013)

Ngày 04 tháng 12 năm 2013, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Đà Nẵng tổ chức họp định kỳ quí IV năm 2013. Đồng chí Phùng Tấn Viết - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo các Sở, ban ngành là thành viên của Ban chỉ đạo.

 
Số lượt truy cập :   7042256
Liên kết website