Xây dựng Đà Nẵng - thành phố khởi nghiệp

Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Các chương trình, chính sách của thành phố đã tạo điều kiện, góp phần quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển. Tuy nhiên, để tạo nên một sức bật mới, mang tính bước ngoặt trong phát triển cộng đồng doanh nghiệp ở giai đoạn tiếp theo, Đà Nẵng cần phải có hướng đi mới, một tầm nhìn dài hạn hơn.

Lấy ý kiến hoàn thiện Đề án khởi nghiệp(11/11/2016)

Ngày 10-11, Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố tổ chức Hội thảo góp ý Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đế năm 2030 nhằm lấy ý kiến góp ý từ các cơ quan đơn vị liên quan và các chuyên gia về khởi nghiệp của thành phố và quốc tế trước khi trình UBND thành phố.

 

Kinh nghiệm vàng cho khởi nghiệp từ “Sự thất bại của mô hình phát triển sản phẩm”(07/04/2016)

Trừ khi bạn là một chuyên gia của thị trường mục tiêu, còn không thì bạn sẽ nhận ra rằng các giả thiết về những đặc tính sản phẩm mà khách hàng muốn có chẳng quan hệ gì với thứ mà họ thực sự họ muốn mua. – Khởi nghiệp thường không thất bại do không làm ra được sản...

 

  Liên kết