ENGLISH | JAPANESE

Chuyên đề Chuyên trang chuyên đề Thông tin
 

    Giới thiệu Chuyên trang Chuyên đề thông tin
Nhằm cung cấp thông tin đa dạng và phong phú phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu về thành phố Đà Nẵng của bạn đọc, Cổng Thông tin Điện tử thành phố đã xây dựng chuyên trang chuyên đề thông tin trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Xin trân trọng được giới thiệu cùng bạn đọc: 
Đình làng Đà Nẵng - Những giá trị Văn hóa
Những giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của Đình làng Đà Nẵng.

 
Vươn khơi bám biển
Thông tin tuyên truyền, giới thiệu về nghiệp đoàn nghề cá thành phố, các văn bản, chính sách hỗ trợ ngư dân; cung cấp các tư liệu về biển đảo để độc giả nắm bắt các thông tin chính xác về chủ quyền biển, đảo của nước ta trên Cổng Thông tin Điện tử thành phố....

 
Giải quyết việc làm
là một trong những chủ trương lớn của thành phố. Đây là một trong những nội dung cụ thể của chương trình 3 có của thành phố, hướng đến mục tiêu đảm bảo cho mọi lao động trong độ tuổi, có khả năng lao động, sẵn sàng làm việc đều có cơ hội tìm được việc làm có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển nền kinh tế của thành phố nhanh và bền vững.

 
Ý tưởng xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng
nhằm tiếp nhận và công bố những ý tưởng của bạn đọc để góp phần xây dựng và phát triển Đà Nẵng.
 
Thông tin Quy hoạch
Giới thiệu thông tin quy hoạch của thành phố, quy hoạch Quận, huyện, quy hoạch ngành và quy hoạch một khu dân cư dự án.

 
Đền bù giải tỏa và An sinh xã hội
Thông tin về công tác giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư và đặc biệt là chương trình an sinh sinh xã hội đã trở thành thương hiệu của thành phố, đó là chương trình “5 không, 3 có”.

 
Đà Nẵng thành phố môi trường
Thông tin về môi trường Đà Nẵng, về tình hình xây dựng thành phố môi trường.

 
Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013
Thông tin về các hoạt động trong quá trình diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2013.

 
Văn hóa Nghệ thuật
Giới thiệu các tác giả, tác phẩm tiêu biểu viết vùng đất, con người Quảng Nam, Đà Nẵng.

 
Nhà ở xã hội
Cung cấp các chủ trương, chính sách về nhà ở của thành phố Đà Nẵng.

  Liên kết