Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất quận Cẩm Lệ giai đoạn 2010-2020
15:11 | 27/10/2011

Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của quận Cẩm Lệ giai đoạn 2008-2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

Quy hoạch xác định lộ giới và các quy định về xây dựng tại các đường kiệt quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
09:51 | 14/10/2011

Phê duyệt quy hoạch xác định lộ giới và các quy định về xây dựng tại các đường kiệt quận Cẩm Lệ

Quy định về quản lý kiến trúc, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu dân cư quy hoạch trên địa bàn quận Cẩm Lệ
15:06 | 05/10/2011

Quy định về quản lý kiến trúc, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu dân cư quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn quận Cẩm Lệ, được chia ra hai khu vực cụ thể như sau:

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Quận Cẩm Lệ đến năm 2020
13:03 | 04/10/2011

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Quận Cẩm Lệ đến năm 2020 với các nội dung như sau:

Định hướng quy hoạch phát triển không gian của Quận Cẩm Lệ
13:00 | 04/10/2011

Quy hoạch phát triển quận Cẩm Lệ nằm trong phát triển về không gian lãnh thổ và phát triển ngành của thành phố. Với vị trí địa lý là quận trung tâm về không gian tiếp giáp với nhiều quận khác nên sự phát triển của Cẩm Lệ sẽ chịu sự tương tác qua lại với các quận, huyện khác. Mặt khác, để khai thác có hiệu quả những lợi thế về vị trí cửa ngõ phía Tây - Nam của Thành phố, về mật độ dân số cũng như các điều kiện về giao thông, các trung tâm giao dịch, khu công nghiệp, bến bãi cần thiết phải quy hoạch và phát triển theo thế mạnh của từng khu vực.

Login