ENGLISH | JAPANESE

Chính quyền Tin tức

Thành ủy Đà Nẵng triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) : “Cái sợ lớn nhất là phai nhạt lý tưởng”

Trong hai ngày 10 và 11-4, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho hơn 500 cán bộ chủ chốt của thành phố. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.

 

Trực tiếp truyền đạt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh: Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, của Đảng trong giai đoạn hiện nay, thu hút được sự quan tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Do đó,  yêu cầu việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng bộ thành phố phải nghiêm túc, nhằm nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đảng viên và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng. 

Bí thư Thành ủy cho biết, việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 cho thấy, Trung ương Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Từ đó, đưa ra những giải pháp mang tính đồng bộ, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đảng, lực lượng tiên phong của dân tộc, đồng thời đáp ứng yêu cầu lãnh đạo sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 
Bên cạnh việc tập trung phân tích tình hình, nguyên nhân, mục tiêu, phương châm, giải pháp và cách tổ chức thực hiện Nghị quyết; đồng chí tập trung quán triệt sâu ba vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt : kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của Đảng viên và của nhân dân đối với Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
 
 
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh cho rằng, hiện nay một bộ phận cán bộ Đảng viên đang xa rời quần chúng nhân dân, vô cảm trước nỗi đau của nhân dân, xa rời lý tưởng của Đảng và cái sợ nhất của người Đảng viên là phai nhạt lý tưởng. Điều này, nếu không chỉnh đốn kịp thời thì sẽ là những cảnh báo không thể xem thường, liên quan đến sự tồn vong của chế độ. Đồng chí nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay cần chia ra những việc cần làm ngay và những việc cần nghiên cứu tiến hành một cách thận trọng, có lộ trình, không được nóng vội, cực đoan, không để các thế lực thù địch, những phần tử xấu có cơ hội lợi dụng, xuyên tạc, đả kích, gây rối nội bộ đồng thời không được rơi vào trì trệ, hình thức, không làm chuyển biến tình hình; xác định tầm quan trọng của công tác phê bình và tự phê bình, mỗi cán bộ Đảng viên trước hết là các cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành, địa phương cần gương mẫu, mạnh dạn, dũng cảm phê bình và tự phê bình.
 
Bên cạnh việc nghiên cứu sâu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết, Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Thọ-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trình bày các dự thảo về: Kế hoạch về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay của Thành ủy Đà Nẵng; Hướng dẫn Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; Hướng dẫn Tổ chức quán triệt và triển khai công tác tư tưởng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Hướng dẫn triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và dự thảo Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.
 
Trong buổi sáng ngày làm việc thứ 2 (11-4), các đại biểu tiến hành thảo luận tại 7 tổ về các vấn đề xoay quanh nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị của Bộ Chính trị và dự thảo kế hoạch của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Trong đó, tập trung thảo luận một số vấn đề như những yếu kém đang nổi lên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục, phân tích nội dung kiểm điểm, tự phê bình, phê bình của cán bộ, Đảng viên; các giải pháp để thực hiện mục tiêu “Tạo được chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng...
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành  uỷ Nguyễn Bá Thanh đánh giá cao tinh thần và thái độ nghiêm túc của các đại biểu trong hơn 1 ngày làm việc. Những ý kiến thảo luận tại các tổ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, thống nhất cao của các đại biểu về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết lần này đối với công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, sau Hội nghị khẩn trương tiếp thu các ý kiến góp ý dự thảo của các đại biểu, hoàn chỉnh và ban hành sớm các văn bản chỉ đạo hướng dẫn địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 đến cán bộ Đảng viên; đồng thời yêu cầu các cấp uỷ Đảng, các đồng chí Bí thư cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc triển khai quán triệt nghiêm túc các nội dung, tinh thần của Nghị quyết đến toàn thể các cán bộ Đảng viên tại từng cơ sở Đảng, trên cơ sở thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của Thành ủy về triển khai Nghị quyết Trung ương 4.
 
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh tính đấu tranh xây dựng Đảng cần“đấu tranh thẳng thắn nhưng phải chân tình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng”. Người Đảng viên phải làm thật, làm tốt để giữ vững niềm tin của nhân dân đối với cán bộ Đảng viên và với Đảng; mỗi cán bộ Đảng viên không những không được vi phạm “19 điều Đảng viên không được làm”, không vi phạm pháp luật mà còn không làm trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục dân tộc.
 
 
CẨM NHUNG