ENGLISH | JAPANESE

Chính quyền Thông tin chỉ đạo, điều hành

Cấm các phương tiện lưu thông trên cầu Thuận Phước để phục vụ công tác thử tải cầu

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải về việc cho phép đóng cầu và cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu Thuận Phước trong khoảng thời gian từ 22h00 đến 2h00 sáng hôm sau các ngày từ 25-3 đến hết ngày 27-3-2017.

Trong đó thực hiện công tác thử tải tại hiện trường cầu dẫn tại trụ T3 trong 2 ngày 25-26/3 và dự phòng 1 ngày 27/3 phòng trường hợp thời tiết xấu không thể triển khai kiểm định trong những ngày trước.

Các loại phương tiện được phép lưu thông qua cầu Thuận Phước bình thường trong các khoảng thời gian còn lại của các ngày thực hiện công tác kiểm định, thử tải và toàn bộ thời gian trong ngày đối với ngày dự phòng nếu không sử dụng.

UBND TP cũng giao Sở Giao thông vận tải có phương án bố trí lực lượng, phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trong thời gian thực hiện việc kiểm định, thử tải cầu Thuận Phước; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với các cơ quan thông tấn báo chí để thông báo rộng rãi chủ trương nêu trên của UBND thành phố để nhân dân được biết, chủ động khi tham gia giao thông qua khu vực.

HIỀN TRANG

Tin Sở ngành
Tin Quận, Huyện