ENGLISH | JAPANESE

Chính quyền Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017 với chủ đề “Nước thải", UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng về tầm quan trọng của tài nguyên nước; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và tái sử dụng nước thải; đồng thời hướng dẫn, vận động các cấp, các ngành, đoàn thể, các thành phần kinh tế và cộng đồng nhân dân có những hành động thiết thực trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước.

Cụ thể, Lễ mít - tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới sẽ được tổ chức vào sáng 22-3 với các hoạt động như ký cam kết sử dụng tiết kiệm và bảo vệ nguồn tài nguyên nước; phát động ra quân nạo vét các hố ga, hệ thống thu gom nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước của thành phố.. Bên cạnh đó, chiến dịch tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm cũng được triển khai từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2017 tại các cơ sở dịch vụ du lịch lưu trú trên toàn địa bàn thành phố bằng nhiều chương trình như: sử dụng các miếng dán sticker (nhãn dán có hình) dán tại phòng giặt là, khu vực bếp và trong các phòng lưu trú để truyền tải các thông điệp kêu gọi nhân viên, khách du lịch sử dụng nước tiết kiệm; hướng dẫn các đơn vị tuân thủ quy định về tái sử dụng nước sinh hoạt cho tưới cây, cỏ và các mục đích khác phù hợp đúng quy định của pháp luật; ghi chép lại số liệu nước thủy cục, nước dưới đất tiêu thụ tại từng cơ sở để có hình thức động viên, khen thưởng để khuyến khích các cơ sở khác thực hiện. Ngoài ra, ngày 15 đến ngày 22-3 được chọn là đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên nước và các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, nâng cao nhận thức cộng đồng trong quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, các sở, ban, ngành triển khai có hiệu quả Kế hoạch; đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí đăng tin, bài về các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới tập trung đến chủ đề "Nước thải"; tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ nguồn nước trong suốt đợt hưởng ứng; đồng thời yêu cầu các hội, đoàn thể, Đại học Đà Nẵng, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất.. tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhằm vận động, tuyên truyền cộng đồng sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên nước quý giá.

NGÔ HUYỀN

 

Tin Sở ngành
Tin Quận, Huyện