ENGLISH | JAPANESE

Chính quyền Sitemap

TRANG CHỦ CŨ

CHÍNH QUYỀN

    +--- Giới thiệu
    |       +-- Tổng quan về Đà Nẵng
    |       +-- Khám phá Đà Nẵng
    |       +-- Lịch sử Đà Nẵng
    |       +-- Biểu tượng Đà Nẵng
    |       +-- Điều kiện tự nhiên
    |       +-- Tài nguyên
    |       +-- Cơ sở hạ tầng
    |       +-- Dân số
    |       +-- Bản đồ địa lý hành chính
    |       +-- Bộ máy tổ chức
    |             +-- Thành ủy
    |             +-- Ủy ban nhân dân
    |             +-- Đoàn Đại biểu Quốc hội
    |             +-- Ủy ban MTTQVNTP
    |             +-- Hội đồng nhân dân
    |             +-- Các sở, ban, ngành
    |             +-- Các đơn vị ngành dọc (hiệp quản)
    |             +-- Các cơ sở giáo dục - đào tạo
    |             +-- UBND các quận, huyện
    |             +-- Các hội, đoàn thể
    |             +-- Các ban quản lý dự án thuộc UBND TP
    |       +-- Đơn vị hành chính
    |       +-- Thắng cảnh và di tích
    |       +-- Thành phố anh em
    |       +-- Cơ sở tôn giáo
    |       +-- Tuyến tham quan
    |       +-- Làng nghề
    |       +-- Lễ hội
    |       +-- Niên biểu
    |       +-- Địa danh
    |       +-- Danh nhân
    |       +-- Những mốc son lịch sử
    |       +-- Công trình công cộng
    +--- Hướng dẫn thủ tục hành chính
    +--- Kết quả giải quyết khiếu nại
    +--- Kinh tế - Xã hội
    |       +-- Định hướng phát triển
    |             +-- Nghị quyết 33 Bộ Chính trị
    |             +-- Quy hoạch phát triển
    |             +-- Chương trình hành động
    |       +-- Tình hình kinh tế - xã hội
    |             +-- Hoạt động trong tháng
    |             +-- Hành lang kinh tế đông tây
    |             +-- Báo cáo, số liệu thống kê
    +--- Lịch công tác
    +--- Tin tức
    |       +-- Tin tích hợp quận huyện
    |       +-- Clipper Race
    +--- Tin Sở, ngành
    +--- Tin Quận, huyện
    +--- Điểm báo
    +--- Văn bản mới ban hành
    +--- Kỷ niệm 15 năm Đà Nẵng trực thuộc TW
    +--- Liên hệ công tác
    |       +-- Thành ủy
    |       +-- Ủy ban nhân dân Thành phố
    |       +-- Ủy ban MTTQVNTP
    |       +-- Hội đồng nhân dân
    |       +-- Đoàn Đại biểu Quốc hội
    |       +-- Quận Cẩm Lệ
    |       +-- Quận Hải Châu
    |       +-- Quận Liên Chiểu
    |       +-- Quận Ngũ Hành Sơn
    |       +-- Quận Sơn Trà
    |       +-- Quận Thanh Khê
    |       +-- Huyện Hòa Vang
    |       +-- Huyện Hoàng Sa
    |       +-- Sở Công Thương
    |       +-- Sở Giáo dục và Đào tạo
    |       +-- Sở Giao thông vận tải
    |       +-- Sở Kế hoạch và Đầu tư
    |       +-- Sở Khoa học và Công nghệ
    |       +-- Sở LĐ, TB và XH
    |       +-- Sở Ngoại Vụ
    |       +-- Sở Nội vụ
    |       +-- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
    |       +-- Sở Tài chính
    |       +-- Sở Tài nguyên - Môi trường
    |       +-- Sở Tư pháp
    |       +-- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
    |       +-- Sở Xây dựng
    |       +-- Sở Y tế
    |       +-- Thanh tra thành phố
    |       +-- Cục Hải Quan
    |       +-- Cục Thống kê
    |       +-- Ban QL các KCN và CX
    |       +-- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao
    |       +-- Liên minh Hợp tác xã
    |       +-- Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao
    |       +-- Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội
    +--- Con đường di sản
    |       +-- Trên con đường di sản
    +--- Danh sách cán bộ đi B của TP Đà Nẵng
    +--- Khảo sát doanh nghiệp
    +--- Bố trí chung cư
    +--- Bộ thủ tục hành chính
    +--- Tiếp cận đất đai
    +--- Thông tin báo chí
    +--- Tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư
    +--- Đà Nẵng - 20 năm trực thuộc Trung ương
    +--- Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

CÔNG DÂN

    +--- Dịch vụ công trực tuyến
    |       +-- Xây dựng
    |             +-- Cấp phép xây dựng tại quận Hải Châu
    |             +-- Gia hạn giấy phép xây dựng tại quận Hải Châu
    |             +-- Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát
    |             +-- Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
    |             +-- Đăng ký xây dựng
    |             +-- Cấp giấy phép xây dựng quận Cẩm Lệ
    |       +-- Công chức, viên chức
    |             +-- Thuyên chuyển công tác
    |             +-- Đăng ký làm việc tại Sở, ban ngành, quận huyện
    |             +-- Đăng ký làm việc tại UBND phường, xã
    |             +-- Đăng ký thỏa ước lao động
    |             +-- Đăng ký làm thêm giờ
    |             +-- Đăng ký chỉ tiêu nghề
    |             +-- Đăng ký cấp sổ lao động
    |       +-- Quản lý giá
    |             +-- Tra cứu giá đất
    |       +-- Hành chính - Tư pháp
    |             +-- Cấp lại bản chính giấy khai sinh tại Quận Hải Châu
    |             +-- Khiếu nại tố cáo(Sở Thông tin và Truyền thông)
    |             +-- Đăng ký xác nhận gốc Việt Nam
    |       +-- Bảo trợ xã hội
    |             +-- Giải quyết mai táng phí và ưu đãi giáo dục tại Quận Hải Châu
    |       +-- Đất đai
    |             +-- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quận Hải Châu
    |             +-- Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quận Hải Châu
    |             +-- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất quận Hải Châu
    |             +-- Đăng ký thế chấp quận Hải Châu
    |             +-- Tách thửa đất, hợp thửa đất quận Hải Châu
    +--- Hỏi đáp
    +--- Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo
    +--- Chính sách mới

TIN DOANH NGHIỆP

    +--- Dịch vụ công trực tuyến
    |       +-- Xuất bản báo chí
    |             +-- Đăng ký thay đổi địa điểm đặt VPĐD cơ quan báo chí tại TP Đà Nẵng
    |             +-- Cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
    |             +-- Cấp phép thẻ nhà báo
    |             +-- Cấp phép xuất bản
    |       +-- Văn hóa
    |             +-- Cấp phép công diễn nghệ thuật, thời trang
    |             +-- Cấp phép Tổ chức lễ hội
    |             +-- Cấp phép hoạt động vũ trường
    |             +-- Tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật
    |             +-- Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ
    |       +-- Du lịch
    |             +-- Cấp chứng nhận hạng cơ sở lưu trú
    |       +-- Khoa học công nghệ
    |             +-- Cấp phép X-Quang
    |             +-- Đăng ký hoạt động KHCN
    |       +-- Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
    |             +-- Đăng ký kiểm định phương tiện đo
    |             +-- Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
    |       +-- Đầu tư
    |             +-- Cấp chứng nhận đầu tư trong nước ngoài KCN
    |             +-- Cấp chứng nhận đầu tư cho chi nhánh VP đại diện có vốn đầu tư nước ngoài
    |             +-- Đăng ký đầu tư không lập Doanh nghiệp/Chi nhánh
    |             +-- Đăng ký đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh
    |             +-- Đăng ký đầu tư gắn với thành lập Doanh nghiệp
    |             +-- Đăng ký thông tin nhà thầu
    |       +-- Xây dựng cơ bản
    |             +-- Đấu thầu qua mạng
    |       +-- Đăng ký kinh doanh
    |             +-- Đăng ký kinh doanh
    |             +-- Đăng ký Hộ kinh doanh cá thể tại Huyện Hòa Vang
    |             +-- Đăng ký Hộ kinh doanh cá thể tại Quận Hải Châu
    |             +-- Đăng ký Hộ kinh doanh cá thể tại Quận Thanh Khê
    |       +-- Vật liệu nổ công nghiệp
    |             +-- Đăng ký vật liệu nổ
    |       +-- Thương mại
    |             +-- Đăng ký Chương trình khuyến mại
    |             +-- Đăng ký VPĐD - chi nhánh nước ngoài
    |             +-- Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
    |             +-- Cấp phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
    |             +-- Cấp phép KD bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu
    |             +-- Cấp phép KD bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) thuốc lá
    |             +-- Đăng ký mua bán điện
    |       +-- Xây dựng
    |             +-- Cấp phép xây dựng
    |             +-- Xác nhận quy hoạch
    |             +-- Đăng ký xác nhận quy hoạch quận Thanh Khuê
    |       +-- Hội, tổ chức phi chính phủ
    |             +-- Đặt chi nhánh, VPĐD
    |             +-- Đăng ký thành lập hội quận Cẩm Lệ
    |             +-- Cấp giấy phép tổ chức Hội nghị, Hội thỏa có yếu tố nước ngoài
    |       +-- Giao thông vận tải
    |             +-- Đăng ký cấp phù hiệu xe taxi
    |             +-- Đăng ký cấp sổ nhật trình và phù hiệu tuyến cố định
    |             +-- Đăng ký cấp phù hiệu xe hợp đồng
    |             +-- Đăng ký cấp phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch
    |             +-- Đăng ký cấp giấy phép sữa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ
    |             +-- Đăng ký cấp giấy phép cho phương tiện vận tải vào đường cấm
    +--- Hỏi đáp
    +--- Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo
    +--- Mua sắm Công

DVC-ONLINE SỞ BAN NGÀNH

    +--- Sở Tư pháp
    +--- Sở Ngoại vụ
    +--- Sở Tài chính
    +--- Sở Công thương
    |       +-- Thông tin
    +--- Quận Cẩm Lệ
    +--- Văn hóa Thể thao Du lịch ver 1

CHUYÊN ĐỀ

    +--- Thông tin quy hoạch
    |       +-- Điểm nhấn kiến trúc
    |       +-- Văn bản-Chính sách
    |       +-- Quy hoạch thành phố
    |             +-- Kinh tế xã hội
    |             +-- Không gian đô thị
    |             +-- Hệ thống Giao thông
    |       +-- Quy hoạch Ngành
    |             +-- Ngành Giáo dục và đào tạo
    |             +-- Ngành Khoa học và Công nghệ
    |             +-- Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
    |             +-- Ngành Thông tin - Truyền thông
    |             +-- Ngành Công thương
    |             +-- Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch
    |             +-- Ngành Nông nghiệp và PTNT
    |             +-- Ngành Tài nguyên Môi trường
    |       +-- Quy hoạch Quận - Huyện
    |             +-- Quận Hải Châu
    |             +-- Quận Thanh Khê
    |             +-- Quận Cẩm Lệ
    |             +-- Quận Sơn Trà
    |             +-- Quận Ngũ Hành Sơn
    |             +-- Quận Liên Chiểu
    |             +-- Huyện Hòa Vang
    |       +-- Quy hoạch Khu đô thị, dân cư
    |             +-- Khu đô thị
    |             +-- Căn hộ cao cấp
    |             +-- Du lịch - nghỉ dưỡng
    +--- Nhà ở xã hội
    |       +-- Tin tức - Sự kiện
    |       +-- Chung cư thu nhập thấp đầu tư bằng vốn thành phố
    |             +-- Quy mô dự án
    |             +-- Kinh phí xây dựng
    |             +-- Nguồn vốn
    |             +-- thủ tục đăng ký thuê - mua
    |             +-- Khu TĐC làng cá Nại Hiên Đông
    |             +-- Khu Dân cư Phong Bắc
    |             +-- Khu Dân cư Nam cầu Cẩm Lệ
    |             +-- Khu dân cư Hòa Hiệp 2
    |             +-- Khu đô thị vịnh Mân Quang A16
    |             +-- Khu Dân cư Nam Tuyên Sơn
    |             +-- Khu chung cư Vũng Thùng
    |       +-- Chung cư thu nhập thấp do các nhà đầu tư thực hiện
    |             +-- Quy mô dự án
    |             +-- Kinh phí xây dựng
    |             +-- Nguồn vốn
    |             +-- thủ tục đăng ký thuê - mua
    |             +-- Khu vực TTHC Q. Ngũ Hành Sơn
    |             +-- Khu chung cư Nguyễn Tri Phương
    |             +-- Khu dân cư Nam cầu Trần Thị Lý-khu 1
    |             +-- Khu dân cư Nam cầu Trần Thị Lý-khu 2
    |             +-- Khu dân cư cuối tuyến BĐĐông
    |             +-- Khu dân cư An Trung
    |             +-- Khu CC thu nhập thấp Blue House
    |             +-- Khu chung cư Thanh Lộc Đán-Hòa Minh
    |             +-- Chung cư khu tái định cư Phước Lý
    |             +-- Văn bản-Chính sách
    |             +-- Nhà ở cho cán bộ Bệnh viện
    |       +-- Chính sách nhà ở
    |       +-- Ký túc xá sinh viên
    |             +-- Quy mô dự án
    |             +-- Kinh phí xây dựng
    |             +-- Nguồn vốn
    |             +-- thủ tục đăng ký thuê - mua
    |             +-- Nam Tuyên Sơn
    |             +-- Tại quận Liên Chiểu
    |       +-- Nhà ở công nhân
    |             +-- Quy mô dự án
    |             +-- Kinh phí xây dựng
    |             +-- Nguồn vốn
    |             +-- Thủ tục đăng ký thuê - mua
    |             +-- Khu công nghiệp Hòa Khánh
    |       +-- Giới thiệu
    |       +-- Văn bản
    +--- Đà Nẵng - thành phố môi trường
    |       +-- Ý tưởng xanh
    |       +-- Giới thiệu
    |       +-- test
    |       +-- Tin tức - sự kiện
    |       +-- Hợp tác quốc tế
    |       +-- Thư viện hình ảnh
    |       +-- Kiến thức môi trường
    |       +-- Thủ tục hành chính
    |       +-- Văn bản pháp quy
    |       +-- video
    +--- Đình làng Đà Nẵng - Những giá trị Văn hóa
    |       +-- Giới thiệu
    |             +-- Quá trình hình thành và phát triển
    |             +-- Cơ cấu tổ chức
    |             +-- Chức năng nhiệm vụ
    |             +-- Các đơn vị trực thuộc
    |       +-- Tổng quan về đình làng Đà Nẵng
    |       +-- Di tích cấp quốc gia
    |             +-- Đình Nại Nam
    |             +-- Đình Bồ Bản
    |             +-- Đình Tuý Loan
    |             +-- Đình Hải Châu
    |             +-- Đình Thạc Gián
    |       +-- Di tích cấp tỉnh
    |             +-- Đình Trung Nghĩa
    |             +-- Đình Mỹ Khê
    |             +-- Đình An Ngãi Đông
    |             +-- Đình Dương Lâm
    |             +-- Đình Nam Thọ
    |             +-- Đình Phước Thuận
    |             +-- Đình Trung Lương
    |             +-- Đình An Hải
    |             +-- Đình Thạch Nham
    |             +-- Đình Đại La
    |             +-- Đình Mân Quang
    |             +-- Đình Thanh Khê
    |             +-- Đình Đà Sơn
    |             +-- Đình Khuê Bắc
    |             +-- Đình Hoà Mỹ
    +--- Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013
    |       +-- Toàn cảnh DIFC 2013
    |       +-- Giới thiệu
    |       +-- Đồng hành cùng DIFC 2013
    |       +-- Thư viện hình ảnh
    +--- Thông tin quảng bá
    +--- Chuyên trang chuyên đề Thông tin
    +--- Cuộc thi Marathon quốc tế 2013 tại Đà Nẵng
    +--- Đồng hành cùng doanh nghiệp
    |       +-- Văn bản - Chính sách
    |       +-- Giới thiệu
    |       +-- Thủ tục hành chính
    |       +-- Tin tức - sự kiện
    |       +-- Kết nối doanh nghiệp
    |             +-- Hợp tác đầu tư
    |             +-- Tìm kiếm đối tác
    |       +-- Chính sách hỗ trợ
    |             +-- Tiếp cận chính sách
    |             +-- Tiếp cận đất đai
    |             +-- Tiếp cận nguồn vốn
    |       +-- Danh bạ doanh nghiệp
    |       +-- Số liệu tham khảo
    |       +-- Trả lời doanh nghiệp
    |       +-- Đọc nhanh văn bản luật
    |       +-- Cơ sở pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp
    |       +-- Hiệu lực Văn bản QPPL
    |       +-- Thông tin
    |       +-- Hoạt động hỗ trợ
    |       +-- Chương trình hỗ trợ
    |             +-- Xuất khẩu phần mềm
    |             +-- Đầu tư vào khu công nghệ cao
    |             +-- Đổi mới công nghệ
    |             +-- Phát triển sản phẩm quà lưu niệm
    |             +-- Đào tạo nghề và việc làm
    |             +-- Đầu tư và phát triển tàu du lịch
    +--- Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015
    |       +-- Toàn cảnh DIFC 2015
    |       +-- Giới thiệu
    |       +-- Đồng hành cùng DIFC 2015
    |       +-- Thư viện hình ảnh
    +--- Năm văn hóa văn minh đô thị 2015
    |       +-- Giới thiệu
    |             +-- Quá trình hình thành và phát triển
    |             +-- Cơ cấu tổ chức
    |             +-- Chức năng nhiệm vụ
    |             +-- Các đơn vị trực thuộc
    |       +-- Văn hóa giao thông
    |       +-- Nếp sống văn hóa
    |             +-- Đình Nại Nam
    |             +-- Đình Bồ Bản
    |             +-- Đình Tuý Loan
    |             +-- Đình Hải Châu
    |             +-- Đình Thạc Gián
    |       +-- Văn minh thương mại
    |             +-- Đình Trung Nghĩa
    |             +-- Đình Mỹ Khê
    |             +-- Đình An Ngãi Đông
    |             +-- Đình Dương Lâm
    |             +-- Đình Nam Thọ
    |             +-- Đình Phước Thuận
    |             +-- Đình Trung Lương
    |             +-- Đình An Hải
    |             +-- Đình Thạch Nham
    |             +-- Đình Đại La
    |             +-- Đình Mân Quang
    |             +-- Đình Thanh Khê
    |             +-- Đình Đà Sơn
    |             +-- Đình Khuê Bắc
    |             +-- Đình Hoà Mỹ
    |       +-- Góc nhìn văn hóa, văn minh đô thị
    |       +-- Chương trình hành động
    |       +-- Tin
    +--- Trung tâm Hành chính thành phố
    |       +-- Giới thiệu
    |             +-- Chi tiết
    |       +-- Thông tin cần biết
    |       +-- Hoạt động - sự kiện
    |             +-- detail
    |       +-- Liên hệ
    |       +-- Trung tâm Hành chính thành phố-Eng
    |             +-- Introduction
    |             +-- News – Events
    |             +-- Necessary Information
    |             +-- Detail
    |             +-- Contacts
    +--- Bầu cử HĐND các cấp và Quốc hội
    |       +-- Giới thiệu
    |             +-- Quá trình hình thành và phát triển
    |             +-- Cơ cấu tổ chức
    |             +-- Chức năng nhiệm vụ
    |             +-- Các đơn vị trực thuộc
    |       +-- Xã luận
    |       +-- Danh sách ứng cử viên
    |       +-- Văn bản
    |       +-- Nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
    |       +-- Tin tức
    |       +-- Tiểu sử các đại biểu HĐND thành phố
    |       +-- Tiểu sử các đại biểu Quốc hội
    |       +-- Chương trình hành động
    +--- Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5